I 2017 trafikkerte 110 cruiseskip i norske farvann. Her fra Geiranger i Møre og Romsdal. (Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix)

Cruiseskip er klimaverstinger

Norge er et av landene som er verst rammet av forurensing fra cruiseskip, ifølge en ny studie.

Bare Spania, Italia, Hellas og Frankrike har større utslipp fra cruiseskip enn Norge. Her i landet er utslippene av helseskadelige svoveldioksid fra cruisetrafikken fem ganger høyere enn fra all annen skipstrafikk langs norskekysten, ifølge studien fra den europeiske organisasjonen Transport & Environment (T&E).

– Luksuriøse cruiseskip er flytende byer som blir drevet av noe av det skitneste drivstoffet som finnes, sier shippingansvarlig Faig Abbasov i organisasjonen i en kommentar til rapporten.

Dette er første gang det kommer tall på hvor mye svovel cruisetrafikken slapp ut i norske farvann. Ifølge rapporten er cruiseskipene blant dem som forurenser aller mest, ikke bare når det gjelder svovel, men også utslippene av nitrogenoksid (NOx) er rekordhøye.

– Større NOx-utslipp enn biler

Organisasjonen viser til at de 110 cruiseskipene som trafikkerte norske farvann i 2017, slapp ut 5100 tonn svoveldioksid. Utslippene fra resten av innenriksflåten var på rundt 1000 tonn i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Teknisk Ukeblad.

NOx-utslipp fra biler i Norge er på 13 000 tonn, mens utslippene fra cruisetrafikken er større og på 19 000 tonn.

NOx-utslipp kan gi helseplager som astma, og siden cruiseskipene ofte seiler nær land, blir konsekvensene større.

– Nesten alle disse utslippene faller ned på fastlandet, sier shippingansvarlig Abbasov i rapporten.

Stor usikkerhet

Morten Simonsen i Vestlandsforskning har forsket på hvordan cruiseturismen påvirker miljøet og økonomien. Han mener tallene fra rapporten ikke virker urimelige, men understreker at det er stor usikkerhet knyttet til slike utregninger.

– Skipene bruker forskjellig drivstoff i ulike farvann, og så lenge man ikke vet hva slags drivstoff hvert skip bruker til en hver tid, er det vanskelig å gjøre beregninger, sier Simonsen til Teknisk Ukeblad.

Fra 1. mars i år trådte nye miljøkrav i kraft i verdensarvfjordene på Vestlandet. Den nye forskriften krever at svovelinnholdet i drivstoffet maksimalt er på 0,10 vektprosent. Siden den gang har ett cruiseskip blitt bøtelagt for brudd på miljøregelverket, og Sjøfartsdirektoratet har varslet tett oppfølging og kontroll gjennom sommeren.

Powered by Labrador CMS