En av bybussene i Tromsø kjører forbi Ishavskatedralen. På grunn av svingende temperaturer og bratte bakker er det mange biler i Tromsø som bruker piggdekk. Det gjør byen til et interessant sted å måle luftforurensning på nye måter, ifølge Norut-forskere. (Foto: Nobina)

Nå måler bybussen luftkvalitet

Hvor i byen er det mest luftforurensing? Bybussene i Tromsø kan gi svar.

Om prosjektet

Flere selskaper i Tromsø har gått sammen i dette prosjektet.

Norut leder forprosjektet og har utviklet programvaren for visualisering av målingene.

Transportselskapet Nobina eier bussene som målerne er installert på.

Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Nord.

Spesialutviklet måler

Måleren er utviklet av Telenor og bruker deres eksperimentelle LoRaWAN-nett til å overføre data hvert minutt til deres "Start IoT"-infrastruktur.

Dårlig luftkvalitet i tettbygde strøk er et helseproblem. Spesielt for folk med luftveisproblemer – og særlig nå på vinteren.

De siste to månedene har derfor to bybusser i Tromsø vært utstyrt med noen helt spesielle målere på taket. De måler luftkvaliteten.

I Tromsø er en stor andel biler skodd med piggdekk på grunn av lange vintre, store svingninger i temperaturen og bratte bakker. Det gjør byen til et interessant sted å prøve ut nye måter å måle luftkvalitet og svevestøv, ifølge Norut-forskerne som står bak prosjektet.

I tillegg til partikler fra eksos, vedfyring og industri er nemlig svevestøv fra piggdekk på bar asfalt en av de største forurenserne.

Måler forurensning minutt for minutt

Måleren på busstaket lagrer ikke bare informasjon om luftkvaliteten. Gratispassasjerene er nemlig koblet til internett og sender fra seg målinger hvert minutt.

Norut-forskerne har samarbeidet med forskningsavdelingen i Telenor, som tar imot målingene fra bussene.

Den lille boksen på busstaket sender informasjon om luftkvaliteten fra seg hvert eneste minutt. (Foto: Oddvar Melbye, Nobina)

Hos Norut lastes informasjonen ned med jevne mellomrom, før de blir presentert i et kart. Forsker Daniel Stødle har dermed, til enhver tid, full oversikt på skjermen sin over luftkvaliteten der bussene kjører.

– Det er utfordrende å ta disse datamengdene og presentere dem på en fornuftig måte. Siden vi begynte, har vi gjort cirka 70 000 målinger over et stort område.

Kartet som viser målingene fra busstaket, er et første forsøk på å synliggjøre resultatene.

– Denne visualiseringen er en prototype som viser noen muligheter, men den må nok videreutvikles en del før den kan bli et nyttig verktøy for beslutningstakere, sier Norut-forsker Daniel Stødle.

Sammenligner med de faste målestasjonene

Fra før har Statens vegvesen to målestasjoner for luftkvalitet på Tromsøya. Men i motsetning til de bevegelige målerne på busstaket, står disse stille.

Måleren på busstakene er koblet til internett og er utstyrt med GPS. (Foto: Oddvar Melbye, Nobina)​

Det første målet til forskerne er å finne ut om det går an å stole på de rullende målingene.

På sine ruter passerer bussene den ene av de faste målestasjonene. Den står i trafikknutepunktet Hansjordnesbukta. Ved å sammenligne målingene fra den stillestående målestasjonen og de mobile bussmålerne, får forskerne sjekket om de nye målerne fungerer som de skal.

En GPS forteller nøyaktig hvor målingene tas. I tillegg samkjøres målingene av luftkvalitet med informasjon om vær- og føreforhold. 

– Testperioden nærmer seg slutten, og det ser ut til å være en brukbar sammenheng mellom våre målinger og målingene i Hansjordnesbukta, selv om våre data ikke er helt nøyaktige, sier Stødle.

Det skyldes blant annet at farta til bussene bestemmer hvor fort lufta går gjennom målerne, i motsetning til måleren som står helt i ro, forteller seniorforsker Ellen Brox ved Norut.

Brox mener likevel resultatene fra testperioden er lovende. Målet nå er å gå i gang med et mer omfattende testprosjekt for å finjustere teknologien.

Måle luftkvalitet fra barnevogna

Målerne på busstaket er utviklet av Telenors forskningsavdeling. At målerne alltid er på nett, gjør dem til en del av «Internet of Things» eller tingenes internett. Denne trenden handler om at stadig flere ting vi bruker i hverdagen kobles til internett.

Brox ser flere muligheter for å bruke hverdagslige ting til å sende luftmålinger over nettet.

– Kanskje kan vi teste målere på sykler eller barnevogner som beveger seg andre steder enn biler og busser?

Og hvis prosjektet er vellykket, og behovet er til stede, kan det kanskje resultere i en svevestøv-app på mobilen. Brox viser til at Norsk institutt for luftforskning eksperimenterer med en luftkvalitets-app.  

Men i første omgang er det mer testing og samtaler med de som er mest interessert i luftkvalitet som må til:

– Vi har særlig målt svevestøv. Vi må gå i dialog med de som kan bruke dataene, som kommunen og Statens vegvesen.

Her kan du se testmålingene: http://ngv.norut.no/dust/  

Powered by Labrador CMS