Olav Thons stiftelse deler i 2020 ut litt over 30 millioner kroner til flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Aldringsforsker får forskningspris av Olav Thon

Den danske aldringsforskeren Vilhelm Bohr blir tildelt Olav Thons internasjonale forskningspris på fem millioner kroner.

Den 96 år gamle milliardæren kunngjorde torsdag hvilke personer og prosjekter som skal motta støtte på til sammen 30 millioner kroner gjennom Olav Thon Stiftelsen.

Vilhelm Bohr er barnebarn og sønn av atomforskerne Niels Bohr og Aage Niels Bohr, som begge fikk nobelprisen i fysikk, i henholdsvis 1922 og 1975. Bohr mottar nå støtten fra Olav Thons stiftelse for sin forskning på DNA-reparasjon i aldringsprosessen.

I tillegg mottar et forskningsprosjekt ledet av professor Kamal Mustafa ved Universitetet i Bergen støtte på 9,8 millioner kroner fordelt over fire år. Prosjektet går ut på 3D-printing av beinfragmenter.

10 millioner kroner går til et hjerneforskningsprosjekt i Danmark. To professorer og en førstelektor ved henholdsvis Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet mottar 500 000 kroner hver. Litt over fire millioner kroner ble delt ut til studentaktiv forskning.

Olav Thon Stiftelsen deler årlig ut millionbeløp til forskning og andre allmennyttige formål.

Powered by Labrador CMS