I Norge finnes det ti universiteter, NTNU er blant dem. Men hva skal til for å kunne bli et universitet? Det har en ekspertgruppe sett på.

Ekspertgruppe vil endre kravet om hva som skal til for å bli et universitet

En ekspertgruppe foreslår å endre kriteriene for å få universitetsstatus. Anbefalingene er sendt til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Ekspertgruppen vil blant annet fjerne kravet om fire doktorgrader, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

I dag er det krav om fire egne doktorgradsprogrammer for å få bli universitet.

Videre ønsker gruppen at dagens krav om stabil forskerutdanning bør videreføres. Gruppen mener det heller bør knyttes til hele institusjonen enn til det enkelte doktorgradsprogrammet.

Norsk studentorganisasjon (NSO) jobber for å ivareta de faglige, sosiale og økonomiske interessene og rettighetene til studenter ved landets universiteter og høyskoler. De er positive til utvalgets forslag.

– Vi mener det er riktig og viktig at det er et faglig uavhengig organ som skal avgjøre hvorvidt en institusjon kvalifiserer til å bli universitet eller ikke, og håper derfor regjeringen hører på utvalget, sier leder Maika Godal Dam i NSO.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS