Olav Thon Stiftelsen deler ut 43 millioner kroner til undervisning og forskning innen medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fag. Det medisinske fakultetet ved UiO fikk støtte til tre prosjekter på Alzheimers og Parkinsons. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

Thonmidler til forskning på Parkinsons

Olav Thon Stiftelsens støtte til nordiske forskningsprosjekter innen medisin går i år til forskning på Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom. 

Et av de tre prosjektene som har fått støtte, forsker på Parkinsons sykdom og ledes fra Institutt ved medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.

Institutt for klinisk medisin ved UiO kan glede seg over midler til to prosjekter på Alzheimers sykdom.

Nye behandlingsmål for Parkinsons sykdom

Ansvarlig for prosjektet om Parkinsons er professor Mahmood Amiry-Moghaddam ved Institutt for medisinske basalfag, i samarbeid med tre forskningsgrupper fra Finland og Sverige.

Mahmood Amiry-Moghaddam har forsket på akvaporiner i hjernen. En av hypotesene er at et hjernens akvaporiner kan fungere som en inngangsport for toksiner assosiert med utviklingen av denne sykdommen.

Prosjektet går over fire år og støttes med til sammen ti millioner kroner.

Powered by Labrador CMS