ME kjennetegnes av vedvarende utmattelse etter anstrengelser. Forskere i Bergen skal se på om den kan skyldes en immunsvikt.
ME kjennetegnes av vedvarende utmattelse etter anstrengelser. Forskere i Bergen skal se på om den kan skyldes en immunsvikt.

Bergen-forskere får millioner til ME-forskning

Nå skal forskere i Bergen granske om ME skyldes en autoimmun reaksjon som senker energiomsetningen i cellene.

Forskningsrådet drysser denne uken 60 millioner kroner over forskning på kvinnehelse. 

Seks forskningsprosjekter får penger til å forske på helseproblemer som særlig rammer kvinner, melder Forskningsrådet.

Universitetet i Bergen (UiB) er en av vinnerne som får 11 millioner kroner til videre forskning på ME.

ME eller kronisk utmattelsessyndrom (CFS) er vanligst blant kvinner.

Feil i energiomsetningen?

Forskerne vil undersøke om pasienter med ME har en feil i hvordan energi omsettes inne i cellene. 

Professor Karl Johan Tronstad ved institutt for biomedisin ved UiB er leder for forskningsprosjektet.

Tre av fire av de som rammes av ME, er kvinner.

– ME er en sykdom det er forsket for lite på. Derfor er det viktig å prøve å lete etter svar på hva årsaken kan være, sier Tronstad til forskning.no.

Prosjektet er et tett samarbeid med Haukeland sykehus. Forskerne skal analysere 300 blodprøver fra ME-pasienter fra en biobank.

Mangel på oksygen i cellene

Tidligere har forskere observert at mange av pasientene ser ut til å ha en svikt i energiomsetningen i cellene.

– De ser ut til å ha mangel på oksygen i cellene ved anstrengelse. Noe lignende skjer når man får melkesyre i cellene under hard trening. Men mens melkesyre forsvinner, ser problemet ut til å vedvare hos disse pasientene, forklarer Tronstad.

Forskerne skal lete etter molekylære virkemekanismer bak denne svikten.

– Vi lurer på hvordan dette henger sammen, hva som konkret skjer i cellene til disse pasientene, i motsetning til hos friske personer, sier Tronstad.

Underliggende immunsvikt?

Tre av fire som rammes av ME er kvinner, forteller Tronstad.

– Det er noe lignende vi ser ved mange andre autoimmune sykdommer, påpeker han.

Samtidig viser det seg at 70 prosent av ME-pasientene har hatt en infeksjon i forkant av at de ble kronisk utmattet.

– Det kan være et tegn i retning av en autoimmun reaksjon, at det skjer en overreaksjon i etterkant av infeksjonen, som påvirker blodforsyningen, forklarer Tronstad.

– Vi skal undersøke om ME kan skyldes en underliggende immunsvikt, sier prosjektleder og professor Karl Johan Tronstad ved Universitetet i Bergen.
– Vi skal undersøke om ME kan skyldes en underliggende immunsvikt, sier prosjektleder og professor Karl Johan Tronstad ved Universitetet i Bergen.

Skritt på veien til å løse ME-gåten

Det rimer med tidligere funn, som også har vist at sykdommen har likhetstrekk med autoimmune sykdommer.

– Det er overbevisende dokumentasjon for at autoimmune mekanismer spiller en rolle i ME, skriver forskerne bak en oppsummering i Autoimmunity Reviews i 2018.

Les også: Hva skjer i kroppen til de som har ME?

Får Bergens-forskerne bekreftet dette, tyder mye på at ME skyldes en underliggende immunsvikt.

Prosjektstøtten blir gitt over fire år. I løpet av 2027 håper Tronstad at de skal være et skritt videre på veien til å løse ME-gåten.

Flere kvinnehelse-prosjekter får støtte

Tildelingen er en del av en pakke på 60 millioner til forskning på ulike kvinnehelse-temaer.

– Regjeringen er opptatt av økt forskningsinnsats for bedre kvinnehelse og har derfor prioritert øremerkede forskningsmidler til dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Leddgikt rammer jenter oftere

I tillegg får forskere ved Oslo universitetssykehus, OUS,  11 millioner kroner til å forske på nye behandlingsmetoder for barn og ungdom med barneleddgikt.

Sykdommen rammer jenter tre til seks ganger oftere enn gutter. Den varer ofte inn i voksenalder.

ME, kronisk utmattelsessyndrom

Hovedsymptomet ved ME/kronisk utmattelsessyndrom (CFS) er en vedvarende anstrengelsesutløst utmattelse. Det som fører til en vesentlig svekkelse av funksjon, og gir seg på vanlig måte ved hvile. I tillegg til dette har alle pasientene noen eller mange tilleggsplager som svekket konsentrasjon, redusert korttidshukommelse, hodepine og/eller muskelsmerter, søvnforstyrrelser, overfølsomhet for lys eller støy, nummenhet, ustøhet, influensalignende plager etter anstrengelse, hjertebank eller økt temperaturfølsomhet. (Kilde: Norsk Helseinformatikk)

Psykisk helse etter seksuelle overgrep

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVT, får 11 millioner kroner for å forske på kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep.

De skal forske på dem som oppsøker overgrepsmottak i Norge. 

Målet er å bidra til bedre helsetjenester for denne utsatte gruppen.

Hvorfor har kvinner økt sykefravær

Nordlandssykehuset får 11 millioner kroner til et prosjekt der forskere skal undersøke forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn.

De skal også undersøke om dette kan reduseres ved å gjøre tiltak.

Sykehuset Østfold får nær 5 millioner kroner til å for å forske på trygghet og velvære under fødsel.

Og Helse Fonna helseforetak får 11 millioner kroner til å forske på en spesiell form for demens hos kvinner.

Referanse: 

Ø. Fluge mf: Pathomechanisms and possible interventions in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). Journal of Clinical Investigation, 15. juli 2021. 

Les også:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS