Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet ønsker seg kraftfulle sentre som skal forske på kunstig intelligens. Rådet ønsker å opprette mellom fire og seks slike sentre.
Administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet ønsker seg kraftfulle sentre som skal forske på kunstig intelligens. Rådet ønsker å opprette mellom fire og seks slike sentre.

KI-milliard skal brukes til forsknings­sentre

Forskningsrådet vil opprette mellom fire og seks forskningssentre for kunstig intelligens. Regjeringen har tidligere satt av 1 milliard kroner til KI-forskning.

Det skal utlyses fire til seks femårige, tverrfaglige og tverrsektorielle KI-sentre, innenfor en ramme på 850 millioner kroner. De resterende midlene kan for eksempel brukes på forskerskoler, internasjonalt samarbeid og koordinering.

– Dette er en merkedag for en viktig satsing for hele Norge. Vi er et av de mest digitaliserte landene i verden, og har et unikt utgangspunkt for å lykkes. Kunstig intelligens kommer til å forandre samfunnet på måter vi ennå ikke forstår eller har styring over. Vi må satse på KI-forskning for å sikre at vi har nasjonal kontroll, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

De nye KI-sentrene vil utgjøre en sentral del av Forskningsrådet samlede innsats innen kunstig intelligens.

– Skal vi konkurrere internasjonalt, trenger vi sterke miljøer innen kunstig intelligens, sier styreleder Gunnar Bowin i Forskningsrådet.

Regjeringen la i fjor 1 milliard kroner i potten for å satse på KI-forskning, og Forskningsrådet fikk i oppdrag å finne ut hvordan midlene skulle benyttes.

Bevilgningen skal brukes til å skaffe større innsikt om hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet, å få mer kunnskap om nye digitale teknologier, og til å styrke innovasjon i næringslivet og offentlig sektor.

– Vi skal ha kraftfulle sentre som gjennom tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, involvering av privat og offentlig sektor, og internasjonalt samarbeid til sammen utgjør en helhet, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet i en pressemelding.

– Vi ser også at det er stort potensial for norsk næringsliv i å koble kompetansen og kapasiteten i akademia med verdiskapingsmulighetene som ligger i kunstig intelligens. Dette vil vi jobbe videre med fremover, sier hun.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS