Hjernekirurg Per Kristian Eide og hans advokat Per Danielsen i Oslo tingrett i forbindelse med rettssaken mot TV 2 i fjor. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)

Hjerneforsker tapte sak om ærekrenkelse

Oslo tingrett avviste hjernekirurg Per Kristian Eides søksmål om ærekrenkelser mot mediegiganten Amedia. Han tapte saken mot nyhetsbyrået ANB og to redaktører.

Bakgrunnen for søksmålet gjaldt omtalen av Eides forskningsprosjekt i tre aviser som er en del av Amedia-konsernet: Avisa Nordland, iFinnmark og på siste.no, Avisenes Nyhetsbyrås nettavis. De tre publiserte samme oppslag om forskningsprosjektet 9. desember 2012.

Eide mente seg ærekrenket av sakene og rettet et krav på til sammen 1,9 millioner kroner, samt sakskostnader mot de tre saksøkte avisene og redaktørene Hallgeir Westrum og Kjell Werner.

Oslo tingrett avviste søksmålet mot Amedia. Domstolen konkluderte med at Eides krav mot de øvrige saksøkte var foreldet. Eides prosessfullmektig, advokat Per Danielsen, mente en ny foreldelsesfrist måtte starte å løpe hver gang noen leste de omtalte artiklene på internett, fordi det da skjer en ny krenkelse av Eide. Dette synet delte derimot ikke tingretten.

– Når et krav på oppreisningserstatning for ærekrenkelse i en artikkel er avgjort ved dom, kan det ikke fremmes på nytt på grunnlag av at en annen person har lest artikkelen, skriver dommer Katinka Mahieu i dommen.

Eide må også dekke motpartens sakskostnader med 88 000 kroner.

Rettssaken kom i kjølvannet av at Eide fikk medhold i sin klage til Pressens Faglige Utvalg etter at forskningsprosjektet han ledet ved Rikshospitalet i desember 2012 ble omtalt i TV 2. I alt sendte kanalen 32 TV-innslag og det ble det publisert 17 nettsaker hvor søkelyset var rettet mot angivelige pasientkomplikasjoner.

Også NTB og Aftenposten ble felt for brudd på reglene om god presseskikk i sin sitering av sakene fra TV 2.

I etterkant av fellelsen i PFU har Eide vunnet et søksmål mot TV 2 i tingretten og saksøkt en rekke andre medier som på ulike måter har publisert nyhetsstoff basert på TV 2s omtale av Eide. Også Aftenposten og NTB er saksøkt, men disse sakene er ennå ikke behandlet i rettssystemet.

Eide krever oppreisningserstatning fra Aftenposten på opptil 2,1 millioner kroner. I tillegg vil han ha oppreisningserstatning på inntil 1,3 millioner kroner fra NTB.

TV 2 har anket dommen som innebar en oppreisning på 825 000 kroner og 3,5 millioner kroner i sakskostnader til lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS