Anopheles gambiae, som er en av myggartene som bærer malaria i Afrika sør for Sahara. (Bilde: James D. Gathany)

Modifiserte gener fikk malariamygg i laboratoriet til å dø ut i løpet av kort tid

Men er det klart for naturen?

Mange forskere har jobbet med å endre på sykdomsbærende myggarter i mange år, og nå foreslår en forskergruppe en ny variant for å ta knekken på malariamygg.

Visse myggarter sprer mange forskjellige sykdommer fra menneske til menneske, hvor malaria er den mest kjente og ødeleggende.

Ifølge Verdens helseorganisasjon var det over 200 millioner tilfeller av malariasykdom i 2016, så det er mye interesse rundt potensielle metoder for å kontrollere myggen som sprer sykdommen.

En av disse metodene går ut på å introdusere såkalte gendrivere i myggen. Dette er modifiserte gener som alltid blir arvet av noen avkom, helt til genene er spredd i til for eksempel alle insektene i et område.

Disse genene kan modifiseres til forårsake mange forskjellige endringer hos for eksempel mygg, og denne britiske forskergruppen har testet ut en ny gendriver.

Den går ut på å forstyrre kjønnsutviklingen hos malariamygg-typen Anopheles gambiae.

Han eller hun?

Forskerne har brukt CRISPR-teknikken til å modifisere de genetiske mekanismene som bestemmer kjønn hos denne myggtypen.

Når denne gendriveren sprer seg hos myggen, vil generasjonene etter hvert produsere kun hunnmygg, men som ikke stikker og er sterile.

Forskerne har testet dette ut i et lukket forsøk i laboratoriet, og de så at det tok mellom syv og elleve generasjoner med mygg før hele myggpopulasjonen kollapset, og det nesten ikke ble klekket nye mygg.

Ingen mygg utviklet noen form for mutasjon som forårsaker immunitet mot gendriveren i løpet av dette forsøket.

Forsøk i naturen?

Dette betyr ikke at mygg som lever ute i naturen ikke er i stand til å utvikle immunitet på sikt, men forskerne så ikke tegn på dette under forsøket.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål for noe sånt kan slippes ut i naturen. En del av disse problemene ramses opp hos en artikkel hos Bioteknologirådet.

Artikkelen trekker fram at det er usikkert hva som skjer hvis et slikt modifisert gen introduseres i et digert økosystem, eller om en slik gendriver kan overføres til andre arter, uten at forskerne sier noe om at dette er mulig i den omtalte studien.

Gendrivere for å ta knekken på sykdomsbærende mygg har blitt undersøkt i flere år, og selskapet Oxitec har villet starte et prøveprosjekt hvor de slipper ut modifiserte mygg av en art som sprer denguefeber. Denne gendriveren gjør at avkom dør for tidlig. Prosjektet skal foregå i Florida Keys, men det har ikke fått alle godkjenninger enda, ifølge nyhetsnettstedet FLKeysNews.

Referanse:

Crisanti mfL: A CRISPR–Cas9 gene drive targeting doublesex causes complete population suppression in caged Anopheles gambiae mosquitoes. Nature biotechnology, 2018. DOI: 10.1038/nbt.4245. Sammendrag

Powered by Labrador CMS