Det er ikke Forskningsrådets ansvar å holde oversikt over hvilke prosjekter det ikke publiseres fra, mener Anders Hanneborg, divisjonsdirektør i Forskningsrådet. (Foto: Forskningsrådet)

Forskningsrådet vil ikke kontrollere forskere som lar være å publisere

Selv om de allerede kan følge med på om forskere publiserer resultatene fra offentlig finansierte prosjekter, mener Forskningsrådet det ikke er noen naturlig oppgave for dem.

Mange forskningsresultater blir aldri publisert i vitenskapelige tidsskrifter.

Det kan ha alvorlige konsekvenser for oss. Historien viser at mennesker kan dø på grunn av manglende publisering. Også i Norge.

Både forskning.nos spørreundersøkelse blant norske professorer og stikkprøver blant tidligere forskningsprosjekter viser at også norske forskere lar være å publisere resultatene sine.

Forskningsinstitusjonene selv har ansvar for at forskerne deres offentliggjør forskningsresultatene. Men mye tyder på at de ikke har kontroll.

En ringerunde til ledelsen ved flere av de største institusjonene i Norge viser at de mangler oversikt over hvor mye som ikke publiseres.

Så hvem skal da passe på at forskningsresultatene blir offentliggjort?

Det er ikke bare institusjonene som har muligheten til det, mener Claire Glenton, direktør ved den norske grenen av Nordic Cochrane Centre.

- Kan stille krav

De som finansierer forskningen kan også kontrollere om resultatene blir publisert, mener Claire Glenton, direktør ved den norske grenen av Nordic Cochrane Centre. (Foto: Erik Norrud)

– Det kan også de som finansierer forskningen, for eksempel Norges forskningsråd. De kan stille krav til at forskningsresultater skal gjøres tilgjengelige, og registrere om det blir publisert noe fra forskningsprosjektene.

Man kan tenke seg systemer hvor forskningsmiljøer ikke får penger til nye prosjekter før de har gjort de gamle tilgjengelige. Eller at en del av midlene holdes tilbake inntil resultatene er offentliggjort.

Glenton får støtte av Sir Iain Chalmers, grunnlegger av forskningsorganisasjonen Cochrane Collaboration.

– De som betaler er de første som kan stilles til ansvar, sier han til forskning.no.

Følger ikke opp

Anders Hanneborg, direktør ved Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet, er imidlertid ikke enig i at de skal opprette et kontrollorgan som påser at forskere publiserer resultatene sine.

– Det er hverken naturlig eller praktisk gjennomførbart. Dette er i første rekke et spørsmål om etikk og redelighet, sier han.  

Hanneborg mener det er forskningsinstitusjonene selv som har den beste muligheten til å påse at forskningsresultatene blir offentliggjort.

– Vi har tillit til at de norske institusjonene gjør gode vurderinger og at de er i stand til å skape en sunn kultur på dette området, sier han.

Krever publisering

– Forskningsrådet har en rolle ved at vi stiller krav til publisering og rapportering. Dette er en forutsetning og en forventning når prosjekter får støtte fra oss. Vi har oversikt over all publisering fra alle prosjekter, sier Hanneborg.

Når forskeren publiserer, blir dette registrert i Forskningsrådets informasjon om prosjektet. Dermed har de allerede en mulighet til å finne prosjekter der det ikke blir publisert noe.

Men Forskningsrådet har ingen rutiner for å registrere eller følge opp slike tilfeller.

Manglende publisering i enkeltprosjekter har i dag ikke innvirkning på om en forsker eller institusjon får finansiering fra Forskningsrådet i framtida.

Tror ikke det er noe stort problem

– Det er vanskelig for oss å vurdere om alle resultatene er publisert. Vi sitter ikke på skulderen til forskeren. Det kan også være mange gode grunner til at resultater ikke publiseres, sier Hanneborg.

Problemet er imidlertid at Forskningsrådet ikke vet noe om grunnene til manglende publisering, siden de ikke har rutiner for å følge opp tilfeller der resultatene aldri offentliggjøres.

Hanneborg tviler likevel på at manglende publisering er noen stor utfordring.

– Forskningsrådet sitter ikke på informasjon som indikerer at manglende publisering er noe stort problem i norske forskningsinstitusjoner, sier han.

Bjørn Haugstad (H) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. (Foto: Marte Garmann)

– Jeg tror du skal lete lenge for å finne forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet uten publiserte resultater. I praksis rapporteres det inn publikasjoner fra alle våre prosjekter uten at jeg på stående fot kan si at jeg har gått inn i systemene og sjekket dette.

Forskningsrådet har ikke planer om å føre noen tettere kontroll med manglende publisering i prosjektene de finansierer.

– Rimelig at Forskningsrådet stiller spørsmål

Forskningsrådet er Kunnskapsdepartementets ansvar.

Statssekretær Bjørn Haugstad synes det er rimelig at Forskningsrådet stiller spørsmål dersom det ikke publiseres fra et prosjekt.

– Jeg mener at Forskningsrådet har nok informasjon i sine systemer til å gjøre det i dag. De kan se om det er avvik fra publiseringsplanen.

Haugstad er usikker på om Forskningsrådet bør få flere oppgaver. Han har ikke tro på at Forskningsrådet skal straffe forskere og institusjoner som ikke publiserer.

– Vi må vurdere hvordan Forskningsrådet kan følge opp manglende publisering, uten at det blir et byråkratisk kontrollorgan.

Forskningen du ikke får se

Hvorfor finnes det forskningsresultater vi aldri får høre om? Hvilke konsekvenser får det? Hva kan vi gjøre med det?

I en serie artikler ser forskning.no nærmere på manglende publisering av forskning.

Vi har gjort en spørreundersøkelse blant norske forskere. Vi har intervjuet forskere som har latt være å publisere, sentrale aktører som jobber med problemstillingen, og pasienter som har blitt skadet i forskningsprosjekter.

Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

Her er sakene:

Døde forgjeves i forskningsprosjekt

– Større problem enn forskningsjuks

Når forskernes taushet tar liv

Har ikke tid til å dele forskningen sin

Sju av ti har ikke publisert

Legemiddelfirma stanset forskers foredrag

Skjult forskning gjør vitenskapen dårligere

– Tidsskrifter vil ikke ha visse forskningsfunn

Mistet nyre i forsøk – sparer andre for farlig behandling

Sjelden at forsøkspersoner skades

Rektorer mangler kontroll

Forskningsrådet vil ikke kontrollere forskere som lar være å publisere

Hvem har ansvaret når forskerne ikke gjør jobben ferdig?

Vil ikke sjekke om forskning på pasienter blir publisert

Regjeringen: Arbeidsgiver må ta ansvar for at forskerne publiserer

Powered by Labrador CMS