Avliver fedme-paradoks – overvektige dør oftere av slag

Flere studier har vist at overvektige personer har større sjanse for å overleve slag. Men nå kommer danske forskere med nye resultater som viser at det er ikke en fordel å være overvektig.

Det gir likevel ikke helsefordeler ved å være overvektig. Danske forskere har nettopp vist at det såkalte fedmeparadokset slett ikke eksisterer. (Foto: Microstock)

Fakta:

Uttrykket «slag» gjelder pasienter som får en hjerneblødning eller en blodpropp i hjernen (hjerneinfarkt).

I 85 prosent av tilfellene er det en blodpropp.

 Én av tre pasienter dør i løpet av ett år.

Symptomene kan blant annet være taleforstyrrelser, forvirring eller lammelser i arm, bein eller ansikt på den ene siden av kroppen.

Kilder: Sundhedsguiden.dk, Netdoktor

Fedmeforskere har de siste årene diskutert et underlig paradoks: Overvektige personer har større risiko for å bli rammet av slag – men de overlever oftere enn folk med en normal vekt.

Nå viser ny dansk forskning at paradokset bygger på en misforståelse. Tar man høyde for andre faktorer, viser det seg at det absolutt ikke er en fordel å veie for mye.

– Mange leger har vært i tvil om hvordan de skulle forholde seg til overvekt hos pasienter med slag. Men undersøkelsen vår etterlater ikke tvil. Overvektige har større risiko for å bli rammet av slag, og risikoen for å dø av det er også større, sier Christian Dehlendorff, som er statistiker ved Kræftens Bekæmpelse.

Data fra 71 000 dansker

Undersøkelsen bygger på informasjon fra 71 617 danske pasienter som har blitt innlagt med et slagtilfelle. Innen én måned døde 5512 av dem.

– Under innleggelsen ble det registrert opplysninger om pasientenes BMI-tall, som man delte inn i gruppene undervektig, normalvektig, overvektig og alvorlig overvektig.

– Derfor kunne vi undersøke om overvektige hadde større sjanser for å overleve. Det viste seg ikke å være tilfellet når vi tok høyde for andre forhold, sier Dehlendorff.

Paradokset forsvant

Tidligere undersøkelser av fedmeparadokset har ikke tatt høyde for et viktig forhold: Blodpropp som er forårsaket av overvekt, er ikke så store som blodpropper som har andre årsaker.

Da forskerne sammenlignet blodpropper av samme størrelse, forsvant fedmeparadokset.

Overvektige personer har faktisk høyere dødelighet etter en hjerneblodpropp – og dødeligheten ble større og større jo mer overvektige de var.

– Misforståelsen har oppstått fordi forskere ikke har korrigert for at overvektige faktisk får mindre slagtilfeller enn de som får det av andre årsaker. Det viste seg å ha utrolig stor betydning, sier Dehlendorff.

Slag i ung alder

Er du overvektig, er du dessuten ekstra utsatt for å få slag i ung alder, viser den nye forskningen.

– Undersøkelsen vår viste også at overvektige rammes av slag seks år tidligere enn personer med normal vekt. Så undersøkelsen vår fant absolutt ikke fordeler ved å være overvektig, forteller Dehlendorff.

I tillegg til alder og BMI har forskerne også tatt høyde for:

  • Hvor alvorlig slagtilfellet er
  • Om det er snakk om en hjerneblødning eller en blodpropp (blødningen er farligst)
  • Risikofaktorer som kan føre til hjerte- og karsykdommer – blant annet diabetes, høyt blodtrykk, røyking og alkoholforbruk
  • Utdannelse og inntekt

– Troverdig studie

Jan Kyst Madsen, som er overlege ved hjerteavdelingen ved Gentofte Hospital, mener studien er troverdig.

– 71 000 hjerneslagpasienter er et utrolig godt datagrunnlag. Og undersøkelsen er utført av både statistikere og nevrologer. Det virker dessuten veldig fornuftig. For det er jo ikke uten grunn at man har kalt det et paradoks. Alt annet tyder jo på at overvekt skaper økt risiko, sier Madsen.

Den vitenskapelige undersøkelsen er utført i samarbeid med sjefstatistiker Klaus Kaae Andersen ved Kræftens Bekæmpelse og overlege Tom Skyhøj Olsen ved Frederiksberg Hospital.

Referanse:

Dehlendorff m.fl.:Body Mass Index and Death by Stroke No Obesity Paradox,JAMA Neurol. 2014. doi:10.1001/jamaneurol.2014.1017

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS