Flystøy kan øke magemålet

Kvinner og menn bosatt nær Arlanda flyplass ved Stockholm ble tykkere rundt magen.

Både støyutsatte menn.... (Foto: Colourbox)

Folk som bodde nær Stockholm Arlanda flyplass, økte mer i mageomkrets enn personer som ikke var utsatt for flystøy.

Magen este ut både hos støyutsatte kvinner og menn.

Det viser en ny studie fra Institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Sammenhengen var særlig sterk for personer som ikke flyttet i tiårsperioden mens studien pågikk, og for de som samtidig opplevde stress i arbeidslivet. 

Det ble også funnet sammenheng mellom langvarig eksponering av flystøy og kroppsmasseindeks (BMI) samt type 2-diabetes.

Det er første gang det er vist en slik sammenheng mellom flystøy og kroppsmasseindeks eller type 2-diabetes.

...og kvinner som var utsatt for langvarig flystøy, fikk økt mageomkrets. (Foto: Colourbox)

Helseskadelig støy

Resultatene tyder på at eksponering for støy kan ha en større innvirkning på helsen enn hva som hittil har vært kjent.

Økt bukomfang er en risikofaktor for både hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes. 

Studien tar for seg mer enn 5000 menn og kvinner fra fem kommuner i Stockholm-regionen. Den er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Health Perspectives.

Deltagerne ble fulgt gjennom åtte-ti år, med gjentatte spørreundersøkelser og kliniske undersøkelser. 

Flystøynivå ble beregnet for alle adresser som deltagerne bodde på underveis i studien, utfra radarspor av flytrafikken rundt Arlanda. Blant deltagerne er innbyggere fra Sigtuna kommune der Arlanda flyplass ligger.

- Mageomkretsen økte med 1,5 cm når støyen økte med 5 desibel, forteller professor Charlotta Erikson. (Foto: Karolinska Institutet)

1,5 cm for hver femte dB

– Resultatet viser at personer som har vært utsatt for flystøy i perioden økte mer i mageomkrets enn de som ikke var eksponert.

Økningen tilsvarer 1,5 cm for hver økning av støynivået med 5 desibel, sier doktor i medisin Charlotta Eriksson ved Institutt for miljømedisin ved Karolinska Institutet. 

Økningen var særlig tydelig hos deltakere som var utsatt for flystøy under hele studiens varighet. 

Stress

Økningen i mageomkrets var også særlig tydelig hos personer som samtidig opplevde stress på jobben. Det er tidligere vist at ulike typer stress har sammenheng med risiko for overvekt. 

For type 2-diabetes er de støyeksponerte tilfellene få, og resultatene er derfor usikre. 

Referanse:

Charlotta Eriksson m.fl: Long-Term Aircraft Noise Exposure and Body Mass Index, Waist Circumference, and Type 2 Diabetes: A Prospective Study, Environmental Health Perspectives, mai 2014

Powered by Labrador CMS