Astma-risiko uten fisk

Risikoen for å utvikle astma som voksen dobles dersom man aldri spiser fisk i barndommen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et ukentlig minimumsinntak av fisk reduserer faren for astma. (Foto: iStockphoto).

Astma

* Astma er en betennelsessykdom i de nedre luftveiene. Sykdommen er kronisk og gir økning i luftveienes overømfintlighet. Under et anfall av astma får man åndenød, gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tungpust eller økende surkling. Barn får ofte brekning som følge av anfallet.

* Det er mange forskjellige faktorer som kan utløse astmaanfall, blant annet allergi, tobakksrøyk, støv, rå luft, kulde, fysisk aktivitet eller sterke lukter. Mellom anfallene virker pusten normal, selv om betennelsen alltid vil være tilstede.

* Det har vært mye fokus på luftforurensing, men nå viser forskning at også kosthold spiller inn. Forekomsten av astma har økt som følge av miljøendringer hovedsaklig i den vestlige verden de siste 30-40 år, en periode hvor også kostholdet har endret seg betydelig.

* I tropiske strøk hvor kostholdet består av mye fisk og grønnsaker forekommer astma sjelden. Når folk fra tropiske strøk flytter til vestlige land blir astma mer vanlig også hos dem.

Kilder:
Birger Lærum
Wikipedia

Det er ikke bare dårlig luftkvalitet som øker risikoen for astma.

Ny forskning fra Universitetet i Bergen (UiB) viser at utvikling av astma kan henge sammen med hvor mye fisk man spiser.

– I våre studier fordobles risikoen for å utvikle astma i voksen alder dersom en aldri spiser fisk i barndommen, sier Birger N. Lærum ved Institutt for Indremedisin.

Kan forebygge som voksen

Selv om man ikke har spist fisk i barndommen er det ikke for sent å forebygge i voksen alder.

Forskningen viser at dersom man som voksen spiser fisk én gang i uken, reduseres risikoen for astma-symptomer.

– Men vi fant ikke at jo mer fisk en spiser, desto mer beskyttet blir man. Resultatet fra forskningen viser at så lenge man spiser en minimumsdose på en til to ganger uken er man beskyttet, forteller Lærum.

Fiskepinner hjelper ikke

Birger Lærum har forsket på astma og kosthold. Han disputerer 31. oktober.

Selv om fisk forebygger astma, slipper en ikke unna med fiskepinner.

– Annen forskning har vist at fiskepinner ikke har gunstig effekt mot astma. En tror det har noe med friteringen i omega-6-rik plantefett å gjøre.

– Hvis en får mer omega-6 enn omega-3-fettsyrer i kostholdet, vil ikke omega 3-syrene virke betennelseshemmende, forklarer Lærum.

En av teoriene om hvorfor fisk er gunstig bygger at omega-3-syrene kan ha en betennelsesdempende effekt.

Usikkerhet om tran

Forskningsforsøket viste at både de som ikke inntok tran og de som inntok daglig tran hadde en økt risiko for astma.

Men om daglig inntak av tran øker risikoen gir ikke studien svar på.

– Forskningen ga ikke svar på om daglig inntak av tran virkelig gir økt risiko for astma, eller om det er slik at de som har fått astma ønsker å innta daglig tran med håp om bedre forløp av astmaen, sier Lærum.

Internasjonal forvirring

Lærum forteller at det også finnes internasjonale studier som viser at fiskespising ikke har noen effekt mot astma.

Han mener at dette også kan ha sammenheng med hvor studiene ble utført. I Bergen, hvor befolkningen spiste mest fisk fra før, hadde økt fiskespising mindre effekt mot astma. I Gøteborg hvor en generelt spiste lite fisk, hadde fiskespising mer effekt for å redusere astma.

– I vår multisenterstudie så vi at området man utfører en slik studie kan ha betydning for forskningsresultatene. Våre studier kan kanskje forklare noe av forvirringen rundt effekten av fiskespising og astma, sier Lærum.

Referanse:

Resultatene er dokumentert i en artikkel i Birger N. Lærums doktorgradsprosjekt ved Seksjon for lungemedisin, UiB.

Prosjektet inngår i en Nordisk studie; “Respiratory Health in Northern Europe (RHINE)”.

Studien omfatter over 16000 kvinner og menn i alderen 23 til 54 år fra Reykjavik på Island, Bergen i Norge, Göteborg, Umeå og Uppsala i Sverige, Tartu i Estland og Århus i Danmark.

Powered by Labrador CMS