Mulig helsefare ved å bli født bare litt for tidlig

Amerikansk studie advarer mot å behandle barn som er født bare litt før tiden som om de var født på termin. - Rutinene er bedre i Norge, mener norsk lege.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

En ny studie har karlagt helsesituasjonen for sen-premature babyer. Sen-premature barn er de som er født mellom 34 og 37 uker. Normalt skal en fødsel skje ved eller etter 37 uker.

Babyene som deltok i studien ble født ved Loyola universitetssykehus i Illinois, USA. Ved amerikanske sykehus behandles ofte disse babyene som om de var født etter de vanlige ni månedene, fordi kroppsvekt og lengde som regel er tilnærmet normale.

Men disse babyene er født for tidlig, påpeker legene ved sykehuset, og advarer mot en falsk følelse av trygghet på grunn av den normale fødselsvekten.

Overgangen skjer hjemme

Forskerne bak studien skriver i en pressemelding at barn født ved 36 uker har nesten dobbelt så stor sjanse for å havne på akuttmottaket i løpet av den første måneden etter fødselen enn de som er født etter 34 eller 35 uker.

Dette skyldes at helsepersonellet er mindre oppmerksomme på de tilsynelatende friske og raske barna enn på de som bærer preg av å være for tidlig født.

Typiske komplikasjoner er forbigående pusteproblemer, problemer med å regulere temperaturen, lavt blodsukker og underernæring.

- I USA er det en litt annen praksis enn i Norge, sier Thor Willy Ruud Hansen, som er overlege ved Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Han peker på tidlig hjemsendelse som én årsak til at de små havner på legevakten.

- Før var jo barna en stund på barselsavdelingen, mens nå sendes de hjem mye tidligere. Dermed skjer mye av overgangen fra foster til baby i hjemmet i stedet for på et sykehus med fagfolk.

Trenger overvåkning

Pusting er et eksempel på noe en nyfødt baby skal få til med en gang etter fødselen.

Men det er andre prosesser som tar lengre tid før de kommer skikkelig i gang. Én slik er utskilling av gallefargestoffet bilirubin, som kan ta noen dager før fungerer optimalt.

I mellomtiden risikerer barnet å utvikle gulsott på grunn av en oppsamling av dette stoffet i kroppen, dersom man ikke vet om problemet og overvåker det nøye. I hjemmet, hos ferske foreldre og på barnerom med så gult lys at man ikke merker fargeendringer i huden, er det lett å overse varselsignaler.

- Da kan man gå glipp av tegn til for eksempel gulsott, som er en veldig vanlig årsak til gjeninnleggelse blant nyfødte i USA, sier Hansen.

Lavere terskel i Norge

Ved det amerikanske sykehuset er rutinene nå blitt endret, slik at sen-premature barn får spesiell oppfølging i timene og dagene etter fødselen. Hjemsendelse skal ikke skje like raskt, og barnet må oppfylle visse krav, blant annet knyttet til stabilt matinntak og pust, før familien får reise hjem.

I Norge er en del slike rutiner allerede på plass.

Thor Willy Ruud Hansen (Foto: Norsk barnelegeforening)

- Hvis foreldrene skal reise veldig tidlig hjem med ungen, blir vi som barneleger forespurt og forevist ungen før hjemreise. Da informerer vi også om at de må se etter sykdomstegn, forteller Hansen.

Han mener dessuten terskelen er lav for å ta kontakt dersom de nye foreldrene lurer på noe.

- Den vanlige regelen er at om foreldrene lurer på noe, så skal de ringe barselsavdelingen. Da blir de som regel bedt om å komme inn med barnet – og det kan hindre komplikasjonene som de nyfødte i USA sliter med, sier han.

Kilder:

ScienceDaily: Care of Late-Preterm Preemies May Be Insufficient

Pressemelding fra Loyola universitetssykehus

Powered by Labrador CMS