Vi er langt mer fornøyd med behandlingen vi får hos tannlegen enn på legevakten. (Foto: NTB Scanpix)

Legevakten skuffer oss

Vi er mest fornøyd med tannlegen i det norske helsevesenet. Pasienter er mer fornøyd med sykehusene enn i fjor, mens vår tilfredshet med legevakten stuper. Det viser ny undersøkelse.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjort blant personer som ble spurt om sine faktiske kundeopplevelser av Cavere for EPSI Rating. Intervjuene ble gjort mellom 4. oktober og17. november, blant 438 nordmenn i alderen 18 – 79 år.

EPSIs modellanalyse som er utviklet ved Handelshøgskolen i Stockholm, ligger til grunn for målingen.

EPSI har i samarbeid med Handelshøyskolen i Stockholm studert sammenhengen mellom kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og bedrifters lønnsomhet siden 1989. 

Bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene og brukerne til å bli. Resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. Forskjeller på tre indekspoeng eller mer, er signifikante.

Nordmenn har høye forventninger til helsevesenet, og pasientene er stort sett fornøyd med servicen de får.

Det viser årets EPSI-undersøkelse av helsetjenester. Panelet er spurt om sine konkrete erfaringer med fastlegen, legevakten, tannlegen og sykehus.

Tannleger best likt

Nordmenn flest anser tannlegene som faglig kompetente, og de aller fleste av oss opplever at undersøkelsen og behandlingen er av høy kvalitet.

Pasientene føler seg godt ivaretatt av tannlegene, og dette bidrar samlet sett til sterke og gode kunderelasjoner.

– Tannleger er den helsetjenesten norske forbrukere er mest fornøyd med, sier Fredrik Høst i EPSI Rating. (Foto: EPSI Rating Norge) ​ (Foto: EPSI Rating Norge)

– Tannlegene har ligget stabilt høyt i våre målinger de siste par årene, noe som viser at tannleger stabilt leverer en tjeneste av høy kvalitet, sier daglig leder Fredrik Høst hos EPSI Rating Norge.  

Fastlegene kommer dårligere ut, særlig når pasientene vurderer ventetiden for undersøkelse og behandling.

Lang ventetid på legevakten

Mens fastlegene holder samme nivå som i fjor, har vår tilfredshet med legevakten stupt siden i fjor. Selv om vi forventer tilsynelatende mindre av legevakten enn av våre fastleger.

Det er legevakten vi er minst fornøyd med.

Akutt syke eller skadde som har oppsøkt legevakten, oppgir dårligere score på ventetid for behandling.

– Noe av dette ligger vel litt i sakens natur – man booker jo stort sett ikke time, kommenterer Høst. 

Men pasientene føler seg også litt dårligere ivaretatt – og mener de kunne ha blitt holdt noe bedre informert. Legevaktene skårer også litt dårligere på faglig kompetanse. Totalt får legevakten 73 poeng.

– Generelt vil tjenester som får mindre enn 75 i poeng, gi et svakt forhold mellom kunde og tilbyder, forklarer Høst. 

sgfh (Foto: (Grafikk: EPSI Rating))

Ventetid er akilleshæl

Sykehusene kan vise til størst fremgang siden i fjor. Pasientenes tilfredsheten ligger nå vesentlig høyere enn hva tilfellet var tilbake i 2013.

– Tallene viser at pasientene føler de blir bedre tatt vare på i år enn tidligere, sier Høst.

Brukerne føler at de holdes godt informert i forbindelse med en behandling.

Ventetiden på å få behandling oppleves også som bedre. Men dette er fortsatt det svake punktet sett fra brukernes ståsted.

Referanse: 

Helsetjenester 2016. EPSI Rating Norge, bransjestudier. 6. desember 2016.

Powered by Labrador CMS