Besøkende vurderer våpen på det årlige møtet til våpenorganisasjonen National Rifle Association i mai i år. Beregninger tyder på at 70 millioner våpen skiftet hender i USA i løpet av de siste fem årene. (Foto: Scott Olson, AFP/NTB scanpix)

Våpenglade amerikanere har titalls skytevåpen hver

Tre prosent av amerikanerne eier nesten halvparten av skytevåpnene i USA.

USA er det landet i verden med desidert flest skytevåpen per innbygger. Men hvem er våpeneierne?

Det ville amerikanske forskere finne ut. I fjor spurte de et representativt utvalg av befolkningen, nærmere 4000 amerikanere.

To av ti i undersøkelsen eier selv minst ett våpen.

Halvparten har bare ett eller to. Men noen drar snittet opp, slik at den gjennomsnittlige våpeneieren lander på nesten fem våpen.

En liten andel har huset fullt. 14 prosent av eierne sitter på halvparten av skytevåpnene, inntil 140 våpen hver.

Hvit, konservativ mann

Med en befolkning på 245 millioner over 18 år regner forskerne med at det finnes 55 millioner våpeneiere i USA. De har til sammen 265 millioner skytevåpen.

Når forskerne beregner våpenkonsentrasjonen på befolkningsnivå, finner de at bare tre prosent av befolkningen eier halvparten av våpnene i omløp.

Storsamlerne tilsvarer 7,6 millioner amerikanere. Men forskerne vet ikke om disse utgjør en større fare for omgivelsene enn andre våpeneiere.

Den som med størst sannsynlighet eier skytevåpen er en hvit, konservativ mann på bygda, gjerne med bakgrunn fra militæret.

Vil beskytte seg

Nærmere to av tre våpeneiere sier de har en pistol, et gevær eller lignende for å beskytte seg mot andre mennesker. Særlig folk som bor i sørstatene svarer dette.

Jakt og sport er også vanlige årsaker. Andre samler på våpen, noen forbereder seg på en katastrofe.

Den som bare eier håndvåpen, skiller seg litt fra dem som eier flere forskjellige skytevåpen – hun er oftere en yngre kvinne i byen og driver sjelden med jakt. Åtte av ti har skaffet seg våpen for å forsvare seg.

Fire av ti våpen i undersøkelsen er håndvåpen, flest er halvautomatiske pistoler.

En stadig større andel håndvåpen og et ønske om beskyttelse gir hint om at folk er reddere enn før, mener en av forskerne bak studien. Det til tross for at det har blitt færre dødsfall som følge av vold de siste årene.

– Skal USA redusere antallet selvmord med skytevåpen og de andre potensielle farene ved skytevåpen, må vi ta tak i denne frykten, sier Deborah Azrael ved Harvard School of Public Health til den britiske avisa The Guardian.

Omdiskutert politikk

Spørreundersøkelsen finner likevel færre våpeneiere enn andre undersøkelser. Selv i en anonym nettundersøkelse som denne, er det høyst usikkert hvor ærlig deltakerne svarer på spørsmål om et så sensitivt tema som våpenbesittelse. Det påpeker også forskerne i artikkelen.

Forskere som har sammenlignet svar på spørreundersøkelser med informasjon i registre, finner at om lag ti prosent lar være å oppgi at de har våpen.

Det kan skyldes at våpnene er ulovlige, eller kanskje at eierne er redde for hva myndighetene kan gjøre med informasjonen.

Mange våpeneiere frykter strengere våpenkontroll. Konsekvensene av amerikanernes hang til bevæpning diskuteres heftig. Noen mener landet må stramme inn regelverket for å hindre drap og selvmord. Andre mener at antallet våpen ikke har skylden for at amerikanerne oftere skyter både seg selv og andre sammenlignet med folk i andre høyinntektsland.

Flere drap og selvmord

En amerikaner har ti ganger så høy risiko for å bli skutt og drept som en person i et annet OECD-land.

Raten for selvmord begått med skytevåpen er åtte ganger høyere, og andelen drepte av vådeskudd er seks ganger høyere. Rundt 20 000 av de 30 000 som dør årlig av skytevåpen i USA har trolig begått selvmord. De klarer i større grad å gjennomføre selvmordet dersom de har våpen i huset.

I snitt lever innbyggerne i Norge, Japan og Vest- og Sør-Europa to år lenger enn amerikanerne, til tross for at vi har lignende levestandard.

21 prosent av forskjellen i levealder mellom mennene i USA og Europa/Japan skyldes høyere risiko for å bli skutt og drept.

Amerikanerne utgjør bare fem prosent av verdens befolkning, men står for nærmere en tredjedel av verdens masseskytinger på offentlig sted der minst fire personer blir drept.

– Gammelt nytt

De amerikanske forskerne som står bak den nye studien, fant omtrent like mange våpen i en studie fra 2004. Det har imidlertid blitt flere våpen siden midten av 1990-tallet. Men det er vanskelig å sammenligne over tid, fordi studiene er gjort på ulike måter. Deltakerne i den nye undersøkelsen svarte anonymt på undersøkelsen på nett. De andre undersøkelsene var telefonintervjuer.

Den nye studien som forskning.no har fått tilgang til, er ikke publisert ennå. Det betyr at kvaliteten ikke er grundig vurdert av andre forskere. En forsker som har tittet på beregningene, mener likevel at dette er en solid studie. Phil Cook ved Duke University sier til The Guardian at det er sjelden at undersøkelser kartlegger hvor mange våpen som finnes i hver husholdning. De fleste forskere spør bare om det finnes et våpen eller ikke.

Men en annen våpenforsker, Gary Kleck ved Florida State University, mener ifølge samme avis at våpenkonsentrasjonen er gammelt nytt.

Referanse:

Deborah Azrael mfl: The stock and flow of US firearms: Results from the 2015 National firearms survey. The Russell Sage foundation Journal of the social sciences, forventet publisering 2017.

Powered by Labrador CMS