Helsa til rognkjeksen kan være vanskelig å lese fordi den i liten grad endrer adferd. Selv ved bedøvelse kan det være vanskelig å slå fast om den sover. Det beste for å sjekke reaksjon kan være å klype den i munnen med en pinsett. (Foto: Gyri Teien Haugland)

Er rognkjeksen tøff eller bare later den som?

Rognkjeks er blitt laksenæringens nye yndling. Mye tyder på at den trill runde lusespiseren er dårlig på følelser.

Enorm appetitt på lakselus og et rykte om å være enkel å ale opp har gjort rognkjeks ettertraktet for laksenæringen. Fra 2012 til 2014 økte den norske produksjonen av rensefisken fra 450 000 til 3,5 millioner fisk, ifølge tall fra Fiskeridirektoratet.

Beregninger tyder på at det i 2015 ble produsert rundt åtte millioner. Antall produsenter ventes å passere 30 i år.

Under konferansen «Havbruk» tidligere i år, fortalte forskere at rognkjeksen kan være mer sensitiv og møte større problemer enn tidligere antatt.

Kan sitte stille helt til den dør

– Rognkjeksen har rykte som en robust fisk, sier Renate Johansen i selskapet Pharmaq Analytiq.

– Når laksen er syk, skiller seg ut fra resten av fisken med unormal oppførsel. Den blir slapp og svømmer ikke som de andre. Rognkjeks vil i større grad suge seg fast og sitte stille, sier hun.

Hun og kollegaene analyserer årlig et stort antall prøver fra flere oppdrettsarter. Disse viser at rognkjeks i oppdrett kan slite med flere bakteriesykdommer. Rensefisken kan bære med seg stoffer eller organismer som kan være farlig for laks, men hittil er det ikke påvist laksevirus på rognkjeks.

Det eneste skadelige som er påvist på rognkjeks og som kan ha betydning for laks, er amøben som forårsaker amøbegjellesykdom.

– Når rognkjeksen viser tegn til amøbegjellesykdom, kan gjellene være svært ødelagt. Derfor er det viktig å overvåke rognkjeks for å fange opp amøben før gjellene er ødelagt. Den kan i verste fall suge seg fast og sitte stille til den dør, sier Johansen.

Slik bedøver du

I et annet prosjekt har masterstudent Malene Waage Skår ved Universitetet i Bergen sett nærmere på hvordan bedøvelse virker på rognkjeksen.

– Dette er en ny art i oppdrett. Derfor har det manglet rutiner for full bedøvelse av arten, sier Skår.

Bedøvelse kan være aktuelt ved ulike håndteringer av fisken, som når man skal ta blodprøve, vaksinere eller merke fisken. Skår har undersøkt effekten av tre ulike medikamenter for tre fiskestørrelser, fra 10 til over 600 gram, ved to ulike temperaturer.

– Det beste er om et medikament kan benyttes uavhengig av størrelse på fisken og av temperatur, sier masterstudenten.

Masterstudent ved Universitet i Bergen, Malene Waage Skår, jobber med rognkjeksanestesi. (Foto: Gyri Teien Haugland)

Klyp i munnen

Hun bekrefter at det ved bedøvelse er vanskelig å fastslå om fisken virkelig sover.

– Den responderer i liten grad på vanlig sjekkemetoder. Det beste er derfor å klype den i munnen med en pinsett, sier Skår.

Powered by Labrador CMS