Miljørisikoen ved å sette genmodifisert laks i feltforsøk, anses som for stor, ifølge direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Miljø­direktoratet sier nei til forsøk med gen­modifisert laks i naturen

Havforskningsinstituttets søknad om å sette ut genmodifiserte laks i feltforsøk i sjøen har blitt avslått av Miljødirektoratet.

– Miljødirektoratet vurderer at det foreligger fare for miljømessige skadevirkninger, selv om sannsynligheten for at dette kan skje, er svært lav, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Basert på en samlet vurdering av vilkårene i genteknologiloven konkluderer vi med at disse ikke er oppfylt for denne forsøksutsettingen, sier hun.

Det er forskere ved Havforskningsinstituttet som har søkt om tillatelsen. Formålet med den var å unngå at oppdrettslaks som rømmer, påvirker villaksens genmateriale, slik rømt oppdrettslaks kan gjøre i dag.

Ifølge Miljødirektoratet er det første gang det søkes om utsetting av genmodifiserte fisk i Europa.

Miljørisikoen blir imidlertid ansett som for høy. Ifølge Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) kan det ikke utelukkes at noen av forsøksfiskene er bærere av et sterilitetsgen og dermed kan få avkom. I tillegg vurderer Miljødirektoratet presset på villakspopulasjonen som stort.

– Hvis sterilitet spres fra genmodifisert laks som rømmer, viser VKMs beregninger at det kan ha alvorlige og irreversible konsekvenser for villaksen, konkluderer Hambro.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS