Nordmenn ligger på topp i Europa i forbruk av klær og sko.
Nordmenn ligger på topp i Europa i forbruk av klær og sko.

Nordmenn betaler dyrest og forbruker mest

Varer og tjenester er 46 prosent dyrere i Norge enn i EU.

Eurostat og SSB offentliggjorde onsdag tall for 2021 som sammenlikner prisene husholdninger må betaler for varer og tjenester i EU-landene og noen andre europeiske land.

Bare Island har så vidt et litt høyere prisnivå enn Norge.

Også Danmark og Sverige er dyrere enn resten av Europa med prisnivåer som ligger henholdsvis 40 prosent og 28 prosent over EU-gjennomsnittet.

I motsatt ende finner vi Polen som i 2021 hadde et prisnivå på 60 prosent av EU-gjennomsnittet. Enda lavere var prisene i Bulgaria og Tyrkia.

Alkohol dyrest i Norge

Statistikken sammenligner prisene på varer vi handler i butikken, tjenester vi kjøper fra både private og offentlige virksomheter og utgifter til slikt som bolig.

Norge peker seg ut med særlig høye priser på alkohol og tobakk.

Her lå prisnivået 123 prosent over EU-gjennomsnittet. I Sverige og Danmark var prisene på alkohol og tobakk til sammenlikning 36 og 34 prosent over EU-gjennomsnittet.

Mat også dyrt i Norge

Matvarer var 49 prosent dyrere i Norge enn i Europa. Bare Sveits lå høyere enn dette.

Matprisen i Sverige var til sammenligning bare 17 prosent høyere enn EU-snittet.

Klær og skotøy var 27 prosent dyrere i Norge enn i EU, og boligutgiftene var 26 prosent høyere.

– Vi ser klare geografiske skillelinjer når det gjelder prisnivå for konsum i husholdningene i Europa. Noe av forklaringen for det høye prisnivået i Norge er at velstandsnivået også er høyt, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB i en pressemelding.

Nordmenn forbruker mest

Til tross for det høye prisnivået i Norge, så lå også nordmenns personlige forbruk på Europa-toppen i fjor. Også dette framgår av de nye tallene for 2021.

Nordmenn konsumerte i fjor 25 prosent mer enn den gjennomsnittlige EU-borger. Bare innbyggerne i lille Luxembourg hadde et høyere konsumnivå. Minst forbruk hadde folk i Albania og i Bosnia-Hercegovina.

– Norge har sammen med Luxembourg toppet listen for personlig konsum siden 2017, forteller Kristiansen.

Høyt forbruk av klær og sko

Særlig når det kommer til klær og sko har nordmenn et høyt forbruk.

Her lå forbruket vårt i fjor hele 57 prosent over gjennomsnittet i Europa. Våre naboer i Finland klarte seg på sin side med mindre nye klær og sko i fjor enn gjennomsnittet av europeere.

Enda høyere havner nordmenn når statistikerne sammenligner forbruket av nye møbler, husholdningsartikler og utgifter til vedlikehold. Her topper Norge med et forbruk som ligger 62 prosent over gjennomsnittet i Europa.

Nordmenns forbruk av mat er omtrent som gjennomsnittet i Europa.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilde:

SSB: «Nordmenns forbruk nest høyest i Europa», 27. juni 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS