Kvinner ser ut til å være mer sensitive for mulige tap ved investeringer i privatøkonomien enn menn.
Kvinner ser ut til å være mer sensitive for mulige tap ved investeringer i privatøkonomien enn menn.

Dette kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre på sparing enn menn

Frykten for et mulig tap på en investering veide tyngre enn en mulig gevinst, viser ny studie.

Det er velkjent at menn generelt er mer villige til å ta risiko på mange felter enn kvinner. Kjønnsforskjellene kan gi betydelige utslag på alt fra ulykker til yrkesvalg, inntekt og lønn.

Men hvorfor er kvinner mindre villige til å ta sjanser enn menn? Det har en britisk forsker ved University of Bath School of Management nå undersøkt nærmere.

Studien er publisert i British Journal of Psychology.

Kvinner føler mer ubehag av mulig inntektsnedgang

Tidligere forskning har vist at kvinner har en sterkere uvilje mot risiko enn menn.

I den nye studien undersøkte forskerne to psykologiske faktorer. Optimistisk innstilling generelt og motvilje mot tap.

De brukte data fra over 13.000 deltakere i en britisk spørreundersøkelse. De ble spurt om hvordan mulige endringer i husholdningens inntekt ville påvirke følelsen av velvære.

Et mulig tap av inntekt fra et år til neste var mindre smertefullt for menn enn for kvinner. Kvinner var mer sensitive for smerten et mulig tap vil innebære, enn de var ivrige på gevinsten de kanskje får.

Dette var uavhengig av inntektsforskjeller mellom kjønnene.

Gleden over gevinst oppveier ikke risikoen

Begge kjønn setter utsikter til å tjene mer penger like høyt. 

–  Dette bekrefter det som også annen forskning har brakt til torgs, nemlig at kvinner har mer aversjon mot risiko enn menn. Og at asymmetrien mellom gleden over gevinst, sammenlignet med ergrelsen over tap, gjør seg sterkere gjeldende for kvinner enn for menn, skriver Dag Jørgen Hveem til forskning.no.

– Menn er finansielt bedre i stand til å ta risiko med større beløp, påpeker førsteamanuensis Dag Jørgen Hveem ved UiA og BI.
– Menn er finansielt bedre i stand til å ta risiko med større beløp, påpeker førsteamanuensis Dag Jørgen Hveem ved UiA og BI.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Hveem har også en deltidsstilling ved Handelshøyskolen BI og har forsket på privatpersoners investeringer i spareprodukter.

Færre kvinnelige gründere

Kjønnsforskjellene i risiko-villighet er betydelige, og kan kanskje forklare hvorfor færre kvinner starter sin egen bedrift, hvorfor færre kvinner enn menn har godt betalte topplederjobber, og hvorfor kvinner i mindre grad investerer sparepenger i aksjemarkedet.

Det sier forsker Chris Dawson, som er førsteamanuensis i forretningsøkonomi ved Bath School of Management, i en pressemelding. Han har foretatt studien.

Menn mer optimistiske

Deltakerne ble også spurt om hvordan privatøkonomien ville utvikle seg ett år frem i tid, ut fra faktorer deltakerne selv kunne påvirke. Menn er betydelig mer optimistiske på egne vegne enn kvinner. 

Dette tyder på at menn har mer tro på egne muligheter, sammenlignet med kvinner. Det kan også gjøre dem mer villige til å ta risiko.

Siden kvinner både er mindre optimistiske og tar mulige tap tyngre, er det naturlig at de vurderer en usikker investering som mer risikofylt, mener forskerne.

Over halvparten av gapet mellom kvinner og menns risikovillighet, skyldes kvinners høyere motvilje mot tap. Bare tre prosent skyldes at kvinner er mindre finansielt optimistiske enn menn.

Forskerne har også kontrollert for andre forskjeller i personlighet, som åpenhet, nevrotisisime og utadvendthet.

For å skille mellom kjønn har de tatt utgangspunkt i hva deltakerne selv har oppgitt som sitt biologiske kjønn.

Menn har mer penger de kan tape

Hveem påpeker at en annen faktor dels kan forklare hvorfor menn er mer risikovillige enn kvinner. Og at de har ulik innstilling til finansielle investeringer.

Det kan skyldes at menn har større formuer enn kvinner, i tillegg til noe høyere inntekt, kommenterer han.

–  Menn er derfor finansielt i stand til å ta risiko med større beløp. Gitt at man investerer i fornuftige finansielle produkter, betaler risikotaking seg over tid i form av høyere avkastning – meravkastning, påpeker han.

Dermed forsterkes ulikheten i formue mellom kjønnene.

Menn mer dumdristige?

Men er det alltid bra å være risikovillig? Det kommer an på, mener Hveem. For noen år siden solgte norske banker hasardiøse, sammensatte spareprodukter.

Røeggensaken

I 2000 kjøpte Ivar P. Røeggen to aksjeindeksobligasjoner til en pris av 500 000 kroner. Han tok opp et fastrentelån på mer enn 520 000 kroner med en rente på 7,95. Han tapte 249 000 kroner.

Forbrukerrådet stevnet DNB på vegne av Røeggen. Saken gikk helt til Høyesterett, der småspareren vant enstemmig. Forbrukerrådet kalte Røeggen-dommen en «knusende seier for norske småsparerne». Røeggen fikk erstatning for sitt tap på drøyt 230 000 kroner.

(Kilde: E24: Røeggen vant)

Dyre og kompliserte sammensatte produkter utgjør et langt mindre problem for norske forbrukere nå enn for 15 år siden.  Dine Penger anslo i 2008 at nordmenn hadde tapt 14 milliarder kroner på slike sammensatte produkter, skrev E24 i 2021.  Lånefinansiering var vanlig, som ga store problemer for folk når de tapte penger.

Småspareren Jon Petter Røeggen vant i 2013 en historisk dom mot DNB i Høyesterett. 

Disse risikable produktene ble som regel også kjøpt av menn – og noen kvinner – uten tilstrekkelig finansiell kompetanse, forteller Hveem. 

Mange av de hasardiøse spareprodukt-typene ble solgt inn som trygge plasseringsalternativer med utsikter til god avkastning, mens en del egentlig ga risiko uten avkastning på grunn av høye kostnader og en uforståelig og uheldig struktur, forteller Hveem.

Proffene velger som regel investeringsalternativer med bedre sammenheng mellom risiko og forventet avkastning, mener han.

– Vi må altså skille mellom fornuftig, langsiktig risikotaking og de hasardiøse produktene. Investering i sistnevnte dreier seg om dumdristighet, ikke systematisk, fornuftig risikotaking, skriver Hveem.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse: 

C. Dawson: Gender differences in optimism, loss aversion and attitudes towards risk. British Journal of Psychology, 9. juni 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS