Inni eldgammel stein kan det sitte enda eldre zirkonkrystaller. Mark Harrison ved University of California, LA er en av forskerne som fant karbon inne i en slik krystall.  (Foto: Reed Hutchinson/UCLA)
Inni eldgammel stein kan det sitte enda eldre zirkonkrystaller. Mark Harrison ved University of California, LA er en av forskerne som fant karbon inne i en slik krystall. (Foto: Reed Hutchinson/UCLA)

Liv for 4,1 milliarder år siden?

Et par små gryn inni en krystall peker mot at liv kanskje eksisterte 300 millioner år før antatt.

I løpet av de siste tiåra har forskerne funnet stadig flere tegn på at livet på kloden startet tidlig.

De eldste ørsmå fossilene er rundt 3,5 milliarder år. Dessuten finnes det kjemiske etterlatenskaper etter liv, fra helt tilbake til 3,8 milliarder år siden.

Men var det da det begynte? Eller har noe levd enda tidligere?

Ikke gammel nok stein

Selve jorda er rundt 4,6 milliarder år. Og i teorien er det kanskje mulig at noe levende poppet opp selv i Hadeikum, den tidligste perioden i jordas historie – som altså har fått navn etter underverdenen i gresk mytologi.   

Problemet er bare å finne det.

Når forskerne leter etter spor fra tidlig liv, må de nødvendigvis kikke etter saker som er bevart i stein. Problemet er bare at de eldste bergartene vi har funnet på jorda er rundt 4 milliarder år gamle. Så hvordan kan vi finne ut noe om hva som foregikk før det?

Det er her zirkonkrystaller kommer inn.

Gammel hermetikk

Zirkon er et mineral som kan danne svært slitesterke krystaller. I noen bergarter i verden finnes det slike zirkonkrystaller som stammer fra før bergarten ble til. Så ble de altså bare bakt inn i bergarten på ett eller annet tidspunkt.

Dette betyr at skikkelig gamle bergarter på jorda kan inneholde zirkoner fra tidene før de eldste eksisterende bergartene ble til.

Disse zirkonene kan igjen inneholde små urenheter, biter av ett eller annet fra tidligere tider, så å si hermetisert inne i den tette krystallstrukturen.

Og nå har altså Elizabeth Bell fra University of California og kollegaene hennes undersøkt 10 000 slike zirkoner fra Jack Hills i Australia, på leting etter interessant hermetikk.

Én av de 10 000 krystallene inneholdt det forskerne hadde håpet:

Karbon.

300 millioner år før antatt

Et par små flekker inne i den intakte krystallen viste seg å være karbon av samme typen som liv lager. Målinger av zirkonen i seg selv viser at den er 4,1 milliarder år gammel, og karbonet må altså være enda eldre.

Det stammer i hvert fall ikke fra senere forurensning av krystallen, lover forskerne, i en artikkel i forskningstidsskriftet PNAS.

Dette kan være dokumentasjon for at livet allerede hadde startet på jorda for 4,1 milliarder år siden, altså 300 millioner år før antatt, konkluderer de.

Og det kan igjen si noe om at jorda i Hadeikum kanskje ikke var så infernalsk ubeboelig som vi har tenkt oss.

Kanskje.

Vi snakker tross alt om bitte litt karbon. I én av 10 000 små krystaller.

Selv om forskerne spekulerer litt om både liv og fotosyntese i en pressemelding, supplerer de med mange kanskje og muligens.

Det tar nok en stund før vi får se de første troverdige tegningene av livet i Hadeikum, for å si det sånn.

Referanse:

E. A. Bell, P. Boehnke, T. M. Harrison & W. L. Mao, Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon, PNAS, oktober 2015, doi: 10.1073/pnas.1517557112. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS