Flygehunder kan ha et vingespenn på 1,5 meter og lever av frukt. De er trolig et reservoar for Ebola-smitte, uten selv å bli syke. Tegning av Gustav Mützel i Brehms Tierleben , 1927/Wikimedia Commons

Flygehunder bak Ebola-epidemien i Vest-Afrika

En smårollings møte med en flaggermus ble skjebnesvangert.

Flygehunder

Flygehunder (Pteropodidae) er den ene av de to gruppene av flaggermus. Den andre er småflaggermus.

Flygehunder kan bli 40 cm lange og ha et vingespenn på 1,5 m. De kan bli over et kilo tunge og lever av frukt og nektar fra blomster.

Disse flaggermusene har store øyne som gjør at de kan orientere seg i halvmørke. I motsetning til småflaggermusene, bruker flygehundene ikke ekko til å orientere seg. (Unntaket er grotteflygehunder som klikker høyfrekvente lyder for å orientere seg i huler.)

Flygehunder lever i tropiske og subtropiske strøk fra Afrika til Øst-Asia og Australia. De hjelper til med å spre pollen og frø.

Flygehunder er trolig et reservoar for både Ebola og andre sykdommer som kan være dødelige for mennesker og andre dyr. Flaggermusene blir ikke selv syke.

Flaggermus er pattedyr som har lært seg å fly. 

En gruppe på 17 europeiske og afrikanske eksperter på tropesykdommer har nå funnet kilden til det største utbruddet av Ebola noensinne, skriver The Guardian.

Gruppen har bestått av både medisinere, økologer og antropologer. Sammen har de i tre uker snakket med folk og fanget flaggermus og andre dyr i området rundt landsbyen Meliandoua i en avsidesliggende del av Guinea i Vest-Afrika. Det var her epidemien startet i desember i fjor.

Konklusjonen er at flaggermus av typen flygehunder har brakt smitten med seg.

Et to år gammelt barn i Meliandoua var den første som ble smittet. Da både barnet og moren hans døde, ble smitten overført til sørgende som deltok i begravelsesfølget til de to.

Ligner tidligere virus

Fabian Leendertz er smitteekspert og har ledet detektivjakten på opphavet til Ebola-epidemien som så langt har spredt seg til Guinea, Liberia, Sierra Leone, Elfenbenskysten og Nigeria. Han forteller ifølge The Guardian at Ebola-viruset i Guinea ligner mye på Ebola-viruset som for mer enn ti år siden skapte den forrige store Ebola-epidemien, den gang i Den demokratiske republikken Kongo.

Guinea ligger i Vest-Afrika, mens Kongo ligger i Sentral-Afrika.

Ebola-smittet begraves i Sierra Leone. Ebola-utbruddet i Vest-Afrika har til nå kostet flere enn 1300 mennesker livet. Foto: Tarik Jasarevic, Reuters/Scanpix

Gigantiske kolonier av flaggermus kan ofte ha tilhold nær byer eller i skoger i Afrika. Flygehund-flaggermus kan også ha lange trekkruter på tvers av Afrika.

Flaggermus er smittereservoar

Forskere har allerede i flere år mistenkt at flaggermus er et reservoar for Ebola-smitte. Men selv om jakt på flaggermus til mat er vanlig i afrikanske landsbyer, er det ekstremt sjelden at Ebola overføres til mennesker.

Fordi Ebola-smitte også sprer seg til gorillaer og sjimpanser, har forskere tidligere satt smitten i sammenheng med menneskeaper. Men nå mener forskerne at alle utbrudd av Ebola i Afrika har bakgrunn i flaggermusjakt og salg av flaggermus på markeder.

En mulig løsning på Ebola kan være å slakte ned gigantkoloniene med flaggermus.

– Men det vil bli en økologisk katastrofe om vi begynner å drepe store mengder flaggermus, advarer Leendertz ifølge The Guardian.

Fruktspisende flaggermus pollinerer planter, mens insektetende flaggermus holder insekter i sjakk.

Intensivert jakt på flaggermus, vil også øke muligheten for at mennesker smittes med Ebola under jakten, mener forskerne.

Powered by Labrador CMS