Kostnaden ved å produsere solenergi falt i gjennomsnitt med 15 prosent i 2017, ifølge FN. (Foto: geniusksy / Shutterstock / NTB scanpix)

Fornybar energi ble klar vinner i 2017

Sol og vind vokste dobbelt så mye som fossil energi. 

(Saken er oppdatert med at faktisk mengde produsert energi fra sol og vind er mindre enn den oppgitte produksjonskapasiteten. Flere lesere har gjort forskning.no oppmerksom på dette.)

Verdens kapasitet til å produsere elektrisitet fra fossile kilder som kull, olje og gass økte med 70 GW (gigawatt) i fjor.

Produksjonskapasiteten fra sol, vind og andre fornybare kilder økte til sammenligning med hele 157 GW.

Disse tallene forteller om produksjonskapasitet. De forteller ikke om faktisk mengde produsert energi. Verken vindkraftverk eller solenergianlegg kan produsere for fullt hele tiden.

– Et vendepunkt

Kinas solenergi-kapasitet økte alene med hele 98 GW i fjor. Kina sto dermed alene for drøye halvparten av økningen.

– Vi er nå ved et vendepunkt, vi går vekk fra fossil energi og over til en fornybar verden, sier Erik Solheim i en kommentar til nyhetsbyrået Reuters.

Lederen for FNs miljøprogram UNEP viser til hvordan fornybar energi nå er blitt prismessig konkurransedyktig i forhold til både kull, olje og gass.

Klarer vi målet?

Likevel domineres verdens produksjon av elektrisitet fortsatt av fossile energikilder.

Sol, vind, vann, biomasse og andre fornybare energikilder sto i 2017 for til sammen 12,1 prosent av verdens produksjon av elektrisitet. Store vannkraftverk, som dem vi har mange av i Norge, er da holdt utenfor.

Klimaforskere mener at fornybar energi må bli den viktigste energikilden i verden før midten av dette århundret, dersom vi skal greie å nå målene om å redusere global oppvarming som ble satt under klimatoppmøtet i Paris i 2015.

Avtalen har som mål å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5° celsius.

Langt lavere priser

Kina sto alene for 45 prosent av verdens investeringer i fornybar energi i 2017, viser tall fra FN.

Nesten 1000 milliarder kroner brukte kineserne på mer sol og vind.

Lang lavere priser på utstyret som skal til for å produsere ny solenergi og ny vindenergi er det som nå driver utviklingen raskt framover, ifølge Angus McCrone hos analyseselskapet Bloomberg.

Samtidig nyter solindustrien i land som Kina godt av gunstige støttetiltak fra det offentlige.

I India ble det montert like mange nye solcellepaneler på hustak i 2017, som det ble de fire foregående årene til sammen. Masseproduksjon og dermed lavere priser på solpaneler får stadig flere indere til å ville kutte strømregningen gjennom å produsere egen elektrisitet. Solceller er også en viktig del av den indiske regjeringens arbeid for å bringe elektrisitet til 300 millioner mennesker på landsbygda i India som fortsatt bor i hus uten strøm. (Foto: (AP Photo/Rafiq Maqbool)

Trumps motstand betyr lite

I USA sank investeringene i fornybar energi med 6 prosent i fjor.

Likevel mener lederen av FNs miljøprogram at utviklingen mot mer fornybar energi i USA, ikke vil la seg knekke av president Donald Trumps kamp for å fremme fossile energikilder.

– Trump er like lite i stand til å stanse denne utviklingen som dem som i sin tid kjempet mot den industrielle revolusjonen, sier Erik Solheim i en kommentar.

Selv om Trump nå legger hindringer i veien for import av solcellepaneler til USA, er det viktigere for utviklingen at den amerikanske kongressen neppe kommer til å sette en stopper for skattesubsidiering ved utbygging av fornybar energi, mener McCrone hos Bloomberg.

Referanse:

UN Environment, Frankfurt School - UNEP Collaborating Centre og Bloomberg New Energy Finance: «Banking on Sunshine: World Added Far More Solar Than Fossil Fuel Power Generating Capacity in 2017». Rapporten

Powered by Labrador CMS