En e-sigarettbruker på en kafé i New York, USA der kundene kan velge blant mange smaker på dampen de inhalerer, alt fra bacon til tyggegummi. (Foto: Reuters)

E-sigaretter – farlige eller livreddende?

Verdens helseorganisasjon vil ha strengere regler for e-sigaretter. Men flere forskere mener vi bør oppmuntre bruken fordi de er langt mindre skadelige enn vanlig tobakk.

E-sigaretter har blitt markedsført som et sunnere alternativ til vanlige sigaretter. Men er de likevel skadelige? Og hvordan skal vi regulere salget av den nye nikotinpinnen?

En e-sigarettbruker inhalerer damp fra en væske, i stedet for røyken fra tobakk. Noen væsker inneholder nikotin, andre ikke.

E-sigarettene utgjør en alvorlig trussel mot barn og fostre, mener Verdens helseorganisasjon (WHO), ifølge NTB.

De bidrar til passiv røyking ved at personer i nærheten av røykeren får i seg nikotin og giftstoffer.

I en rapport som kom denne uka tar organisasjonen til orde for et forbud mot salg til mindreårige, og å forby røyking av e-sigaretter i offentlige bygninger.

Forskere uenige om skadevirkning

Men vi vet fortsatt ikke om e-sigaretter er farlige.

Forskerne diskuterer hvor stor skade e-sigarettene eventuelt kan gjøre, melder nettstedet Nature news.

Forskningen som har kommet de siste årene gir sprikende resultater. Og ettersom e-sigaretter er et relativt nytt fenomen, finnes det ingen studier av hva de gjør med brukerne over lang tid.

– Bedre enn tobakksrøyk

Det beste er selvsagt at ingen sutter på noe som helst som kan være skadelig, men er det realistisk?

I valget mellom å røyke tobakk og dampe e-sigaretter er det siste definitivt å foretrekke, mener forsker Daniel Sarewitz ved Arizona State University i USA.

«Hvis folk må bli avhengige av noe, la dem bli avhengige av noe som ikke gir dem eller familien deres kreft», skriver han i et innlegg i tidsskriftet Nature.

Det er forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) enig i.

– Det er langt bedre at folk begynner med e-sigaretter enn sigaretter, et produkt som tar livet av halvparten av brukerne, sier han til forskning.no.

10-15 prosent av den norske befolkningen vil trolig bruke et nikotinprodukt uansett, påpeker han.

Forbudt i Norge

I Norge er det foreløpig forbudt å selge nikotinholdige e-sigaretter. Men det er lov å kjøpe dem fra utlandet og røyke dem her til lands, ifølge reglene bare som et legemiddel til bruk i røykeavvenning.

Ettersom e-sigarettene ikke er omfattet av røykeloven, er det lov å bruke e-sigaretter innendørs.

Lund synes ikke WHOs forslag om å forby damping innendørs har noe for seg. Han har tidligere tatt til orde for å oppheve forbudet mot e-sigaretter som et radikalt tiltak for å redusere røyking.

SIRUS-forskeren viser til studier som antyder at e-sigarettene kan hjelpe røykere med å slutte med tobakk.

Men også her finnes det mange ulike forskningsresultater.

Både de som argumenterer for og de som argumenterer mot e-sigaretter som et middel for røykeslutt, har like dårlige argumenter sett fra et vitenskapelig ståsted, uttalte Bjørn Hofmann, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, til forskning.no tidligere i år.

Forbudet kan falle

Norske helsemyndigheter har så langt stått steilt imot e-sigaretten.

Helsedirektoratet argumenterer med at de vil ha en føre-var-holdning fordi også denne sigaretten kan være helsefarlig.

Nå utreder Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet e-sigaretten for å finne ut hva slags regulering vi skal ha i Norge. Utredningen skal være ferdig ved årsskiftet.

SIRUS har allerede kommet med sin rapport, som anbefaler legalisering.

Skal e-sigaretten være regnet som legemiddel, tobakksvare eller forbruksvare? Det får mye å si for hvor du kan dampe.

– En vanlig vare

Det er på tide å fjerne forbudet mot e-sigaretter i Norge, mener Karl Erik Lund, forskningsleder ved SIRUS. (Foto: SIRUS)

Forskere, politikere og helsemyndigheter er delt i synet på hva e-sigaretten egentlig er.

Lund mener den bør være en forbruksvare, regulert av myndighetene, men ikke for strengt.

– Hvis e-sigaretter blir like dyre som vanlige sigaretter og bruken blir like strengt regulert, hindrer vi overgangen fra det livsfarlige til det mindre farlige produktet, sier Lund.

– Jeg frykter at e-sigaretten da blir lite attraktiv for brukerne. Vi må ha et produkt som kan konkurrere med, og helst utkonkurrere, sigarettene.

Forbrukerne ser ut til å ville ha det som ligner sigaretter, som de kan holde i hånda og puste inn, heller enn nikotinplaster og tyggegummi. I Storbritannia er det anslått at 1,3 millioner eks-røykere nå går rundt og damper på e-sigaretter. Det er en økning på 50 prosent fra ett år tilbake.

– Det er en unik situasjon at røykere omfavner et annet nikotinprodukt. Vi må ta vare på denne muligheten, ikke regulere den bort, sier Lund.

– Samtidig vil vi ikke at det skal bli attraktivt for unge som ellers ikke ville begynt å røyke, legger han til.

Det er en av mange bekymringer knyttet til e-sigarettene. Smaksvarianter som sjokolade og vanilje kan appellere til ungdom.

– Det er en risiko vi må leve med. Men ut fra det vi vet så langt, mener jeg de risikerer lite rent helsemessig, sier Lund.

Den nye snusen?

En annen frykt er at ungdommen skal gå over til vanlige sigaretter etter først å ha begynt med e-sigarett.

Frykten er ubegrunnet, mener Lund.

– Antallet røykere i Norge har gått tilbake etter at snusen ble populær. Ungdom som trolig ellers ville begynt å røyke begynner med snus i stedet, og snus har blitt et alternativ for dem som vil slutte å røyke, sier han.

Selv om de unge røykerne har blitt færre også i land uten snus, har nedgangen vært raskere her i Norge. Lund tror e-sigaretter kan ha en lignende effekt.

Reklame og lave priser

Den amerikanske forskeren Daniel Sarewitz mener vi må gjøre damping kult, og trå til med reklamer for e-sigaretter, gjerne med skuespiller George Clooney i hovedrollen.

Der er ikke norske Karl Erik Lund helt enig i.

– Vi må unngå glamorøse reklamer som appellerer til ikke-røykere. Men det bør bli mulig å opplyse i reklame at e-sigaretter er mindre skadelige enn tobakkssigaretter, sier han.

Les mer:

Verdens helseorganisasjons rapport om e-sigaretter

Statens institutt for rusmiddelforskning sin rapport om e-sigaretter

På helsenorge.no kan du lese helsemyndighetenes begrunnelse for forbudet mot e-sigaretter i Norge.

Powered by Labrador CMS