Svømmer i tandem med mamma

Mor og unge hos grindhvalen svømmer i tospann når de er truet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Grindhval finnes over hele Nord-Atlanteren. Hunner med unger svømmer synkront når de opplever stress fra båter. (Foto: Renaud de Stephanis)

- Grindhvalene er sosiale dyr og vi var for eksempel interessert i å se hvordan mødrene lærer opp ungene sine. Vi så at de brukte synkronisert svømming når de var i fare, sier forsker Renaud de Stephanis ved Doñana Biological Station i spanske Sevilla i en pressemelding.

Han og kollegaer har i en ny studie undersøkt hvordan disse hvalene reagerer på trusler i omgivelsene.

Grindhval finnes over store deler av Nord-Atlanteren, fra Middelhavet til Grønland.

Dyra lever i flokker der ungene følger mor. Antagelig gjør de dette også etter at de har blitt voksne.

De har sterke sosiale bånd. Forskerne tror at en grindhval som regel vil høre til samme flokk hele livet ut.

Mye stress

Ved Gibraltar finnes det en bestand på tre hundre dyr. Disse dyra oppholder seg der året gjennom, og de lever i et miljø som er preget av mye skipstrafikk og stress.

I en ny studie sammenlignet forskere grindhval ved Gibraltar med artsfrender som lever ved Cape Breton Island på østkysten av Canada.

Ved Cape Breton er det mindre båter og stress.

Reagerte på båter

I begge miljøene observerte forskerne at hvalene skiftet oppførsel når det var båter i nærheten.

Hele flokken reagerte og endret atferd. Dette gjaldt både vanlig båttrafikk og hvalsafaribåter.

- Da vi ankom området svømte de med sin naturlige rytme, men etter at vi hadde vært nær dem i ti eller femten minutter begynte mødrene og ungene deres å svømme på en synkronisert måte, sier de Stephanis i pressemeldingen.

Synkront

Denne synkroniserte måten å svømme på innebærer at dyra beveger seg likt. Det beskytter mot farer og sikrer at dyra reagerer på samme måte under stress.

Det signaliserer dessuten tilhørighet.

Selv om dyras oppførsel på hver sin side av Atlanterhavet hadde mange likhetstrekk, fant forskerne også forskjeller.

Dette viser at omgivelsene kan påvirke og forsterke spesielle typer atferd, mener de.

Dykket oftere

I tillegg til synkronisert svømming så forskerne også at jo lenger de oppholdt seg i nærheten av flokken, jo mer var hvalene under vann.

Stress fra skipstrafikk påvirker med andre ord dyra på ulike måter.

Økt trafikk kan gjøre at mødrene bruker mer tid på å beskytte ungene. De får da mindre tid til å jakte og skaffe dem mat.

Studien er gjennomført av forskere fra Spania og Skottland og publisert i tidsskriftet Behavioural Processes.

(Video: SINC)

Svømmer på land

De sterke sosiale båndene hos grindhvalen kan i noen tilfeller føre til katastrofe.

Det hender at hele grupper av grindhval strander på land. Årsaken kan være at hele flokken følger etter om én svømmer feil, går det fram av Polarinstituttets hjemmesider.

Grindhvalen er en kløpper på å fange blekksprut og finnes i norske farvann helt nord til Svalbard.

På Færøyene fangstes grindhval tradisjonelt ved å jage flokker inn i trange fjorder. Denne tradisjonen kalles grindadrap.

Referanse:
Valeria Senigaglia, Renaud de Stephanis, Phillippe Verborgh og David Lusseau: ”The role of synchronized swimming as affiliative and anti-predatory behavior in long-finned pilot whales,” Behavioural Processes, vol . 91, nr. 1, september 2012. Se sammendrag.

Powered by Labrador CMS