– Grunn til å bekymre seg over villsvin i Noreg

Villsvinet kan true norske artar og har potensial til å spreie seg over store delar av Noreg, ifølgje norsk professor.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette synet blir meir og meir vanleg i Noreg. (Foto: Richard Bartz/Wikimedia commons)

Villsvin i Noreg

Villsvinet levde i Noreg i ein varmare klimaperiode, men forsvann frå landet for ca 3-4000 år sidan.

I Noreg står villsvinet på svartelista, mens i Sverige er arten rekna som ein innfødd art. På grunn av utbreidd flytting og fôring tel bestanden her om lag 150 000 dyr.

I Sør-Norge kan ein observere villsvin i grensetraktene mot Sverige, hovedsakelig aust for Glomma opp til Trysil. Stabil forekomst med ynglegrupper finnes sør og aust i Halden og Aremark kommunar i Østfold.

Villsvinet er i første rekke knytta til lauvskog og blandinggskog, og klarer seg spesielt godt i kulturmarksområde der det er tilgang på skjul.

Villsvin er inntil 185 cm og har ei halelengd på 15–20 cm. Rånene veg mest og kan bli inntil 250 kg, mens purkene er inntil 150 kg.

Kjelde: Artsdatabanken

Den seinare tida har villsvin som er rekna som ein uønska framand art i Noreg (sjå faktaboks), stadig oftare blitt observert i landet.

I byrjinga av februar vart det første villsvinet på 1000 år observert og skote på Aurskog, og i helga skaut eit jaktlag eit 80 kilo tungt villsvin på Eidsberg.

– I forhold til norske stadeigne artar er det grunn til å bekymre seg over villsvinets inntog i Noreg, ifølgje professor Øystein Wiig ved Universitetet i Oslo.

Wiig var med i ekspertgruppa for pattedyr i arbeidet med den nyaste “Svartelista”, Artsdatabankens liste over framande artar i Noreg.

– Villsvinet kan bringe med seg fleire sjukdommar, blant anna trikinose som kan overførast til norske rovdyr som rev og gaupe, noko som igjen kan påverke deira overleving, seier Wiig.

_____________________

Les hele saken på NRK.no

Powered by Labrador CMS