Denne ringpingvinen på King George-øya i Antarktisk får seg en ørliten blund.

Denne pingvinen kan sove 10.000 ganger i døgnet 

Hver lur varer bare i noen sekunder.

Dette er en ringpingvin, og den sover på ganske ekstremt vis, ifølge en ny studie i tidsskriftet Science. 

De kan sove opp mot 10.000 ganger i løpet av døgnet. Hver gang de sover, kan søvnen vare så kort som fire sekunder. 

Men de får allikevel rundt 11 timer søvn i løpet av et døgn – mye søvn delt opp i ørsmå biter. Dette skal være nok til at pingvinene får nok søvn til å fungere – og passe på eggene sine. 

– Det er veldig interessant å se hvordan søvnen finner en måte å bli manifestert på uansett, sier Ståle Pallesen til forskning.no.

Han er søvnforsker ved Universitetet i Bergen og har sett på den nye studien. Pallesen har ikke deltatt i forskningen. 

Men mye tyder på at pingvinene har utviklet en helt egen måte å sove på – også sammenlignet med andre pingviner, ifølge studien. 

En sovende pingvin med to unger.

Masete miljø

Disse ringpingvinene lever i store kolonier blant annet på øyer i Antarktis. Forskerne bak den nye studien har tatt for seg en koloni som holder til på King George-øya. 

Forskerne har undersøkt et stort antall pingviner som hekker her. De har blant annet sett på hjernebølgene til et lite antall pingviner, samt observasjon og videoopptak. Hjernebølgene kan brukes til å  si noe om et dyr eller menneske faktisk sover og hvilken søvnfase de er i. 

Pingvinene hadde også på seg sporingsbrikker og sensorer som viser hvordan de beveger seg. 

Og forskerne ser at pingvinene har svært mange korte perioder med det forskerne kaller «mikrosøvn». Søvnperiodene kan være så korte som fire sekunder, men de kan også sove i en halvtimes tid. Søvnen ble stort sett unnagjort stående eller liggende mens de ruget på egget sitt. 

Hvorfor sover pingvinene på denne måten?

Våken ringpingvin.

Stress, rovdyr og stjelende pingviner

Pingvinene lever stressende liv. De lever midt mellom hundrevis av andre hekkende pingviner. 

De lever i par og den ene halvdelen av paret er borte på dagtid. Pingvinene bytter på å ruge på egget i rundt 22 timer av gangen. Den andre parten i paret drar flere mil ut på havet og dykker dypt ned for å finne fisk. 

Samtidig lever de under en konstant trussel fra rovdyr som vil spise eggene deres. Da er det spesielt snakk om sørhavsjo – en sjøfugl som holder til i antarktiske områder. 

Pingvinene må altså få seg litt hvile mens de er omgitt av stress, bråk og livsfare. 

Det var pingvinene som levde midt i kolonien som hadde kortest og flest perioder med mikrosøvn. Dette tolker forskerne som at dette kanskje var det mest stressende miljøet. Der er det bråkete, og andre pingviner er kanskje ute etter å stjele materialer av hverandre for å bygge rede. 

Forskerne kunne se at de pingvinene som sov i lengst perioder, befant seg ytterst på kantene i kolonien. Nettopp her kan de være mest sårbare for rovfuglene. 

Men hvis pingvinene må være ekstra påpasselige, kan det bety at de trenger lengre perioder med dypere søvn for å hente seg inn. 

Et eksempel på en ringpingvinkoloni. De kan være mye større også.

Mennesker og mikrosøvn

– Søvn er så viktig at det tvinger seg fram på en måte, selv i sånne omgivelser, sier Pallesen. 

Han trekker fram andre ekstreme evolusjonære tilpasninger som søvnen til delfiner som sover mens de svømmer. Men for å få til det sover en hjernehalvdel om gangen. 

– Andre har ekstrem søvnlengde, som løven som kan sove 23 timer i døgnet, sier Pallesen. 

Mennesker har en annen tilpasning, nemlig å sove i en relativt lang periode om natten. 

Mennesker og andre pattedyr kan også oppleve mikrosøvn, men ikke som pingvinene, forteller Pallesen.

Hos mennesker kan slik søvn tvinge seg fram hvis vi er veldig trøtte og har sovet altfor lite. Det kan være veldig farlig hvis det for eksempel skjer bak rattet. 

Men hos ringpingvinene har altså evolusjonen sørget for at de kan leve med denne formen for søvn. 

Referanse: 

Libourel mfl: Nesting chinstrap penguins accrue large quantities of sleep through seconds-long microsleeps. Science, 2023. DOI: 10.1126/science.adh0771

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS