Mindre frykt nær mor

Søya spiller en viktig rolle for å dempe smerte og frykt hos lammene sine.  

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Søyer som har hatt et godt miljø i drektighetstida, får rolige lam. (Foto: Sophie Hild)

Hos sau er bindingen mellom mor og avkom av stor betydning for lammets overlevelse, utvikling og velferd.

Men selv om det er godt dokumentert hvordan mor-avkom-relasjonen påvirker lammets overlevelse, vet man lite om hva denne relasjonen har å si for hvordan lammet opplever ulike negative faktorer i miljøet.

Hos andre arter, som mennesker og gnagere, vet man imidlertid at mors nærvær kan redusere ubehag som avkommet utsettes for.

Fosteret kan merke stress via fysiologisk påvirkning fra mora under drektigheten. Etter fødselen er det stellrutiner eller sykdom som kan være stressende for lammet.

Det vil også oppleve smerte ved for eksempel øremerking og kastrering. Dette er opplevelser som reduserer lammets velferd og som kan ha langvarige negative effekter.

Søye-lam-forholdet under lupen

For å dokumentere hvorvidt ei søye er i stand til å redusere lammets ubehag ved negative opplevelser, gjennomførte Sophie Hild tre ulike forsøk hvor hun utsatte lam for hendelser som normalt kan forekomme i et produksjonsmiljø.

I det første forsøket undersøkte hun hypotesen om at morsadferd, fysisk nærhet mellom mor og avkom og synkronitet i adferden mellom disse to skal kunne redusere lammets smertesensitivitet for varme.

Resultatene fra forsøket støttet hypotesen.

– Vi fant at fysisk nærhet mellom søye og lam og samtidig hvile, reduserte lammets sensitivitet for varme, sier Hild.

I det andre forsøket ble lam utsatt for ulike situasjoner med smerte og stress for å undersøke om søya ville gjenkjenne dette og vise adferd som kunne mildne lammets ubehag.

Søya registrerer lammets smerte

– Søya oppfattet at lammet endret adferd under smertepåvirkning, men vi fikk ikke tilsvarende reaksjon hos søya når lammet ble utsatt for andre typer stress, for eksempel sosial isolasjon, sier Hild.

I det siste forsøket undersøkte Hild om stresspåvirkning i fosterlivet ville påvirke søye-lam-relasjonen ved fødsel.

Det viste seg at søyer som var utsatt for negativt miljøpåvirkning sent i drektigheten forsøkte å dempe den negative effekten av dette ved å gi lammene sine ekstra kroppspleie ved fødsel.

Søyene påvirket også lammene sine til å være mer fryktsomme og på vakt i situasjoner som fremkaller frykt. Ved en måneds alder viste disse lammene økt fryktrespons ved menneskers nærvær og ved uventede hendelser.

Anbefaler kontakt

Resultatene antyder at søya spiller en viktig rolle når det gjelder å redusere ubehag hos lammet og gjennom å venne avkommet til ubehagelige hendelser.

– For å mildne lammets frykt og smertefølelse ved stressende behandling som for eksempel øremerking, bør søya og lammet ha nær kontakt med hverandre under behandlingen, sier Hild.

– Vi anbefaler også å legge til rette for at søya skal oppleve minst mulig stress i drektighetstida for å unngå økt fryktsomhet hos lammene som blir født, da fryktsomme lam er vanskelige å håndtere, sier hun.

Bakgrunn:

Sophie Hild disputerte torsdag 5. mai 2011 for doktorgraden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen Mother-young relationship in sheep and lambs’ responses to adverse events.

Powered by Labrador CMS