Insektene har hatt kjempesuksess på land. Noen er også veldig flotte å se på.
Insektene har hatt kjempesuksess på land. Noen er også veldig flotte å se på.

Hvorfor finnes det ikke insekter i havet?

Japanske forskere kan ha funnet svaret på noe som lenge har vært et mysterium.

Insektene er antakelig de mest vellykkede av alle grupper dyr på jorda. Mer enn 80 prosent av alle kjente dyrearter er insekter.

Insektene finnes omtrent overalt. Men nesten ikke i havet.

Unik mekanisme forklarer

Nå har en gruppe forskere ved Storbyuniversitetet i Tokyo kommet med et mulig svar på hvorfor det er slik.

Det handler om en unik kjemisk mekanisme hos insektene.

Denne mekanismen gjør at mange insekter får et hardt ytre skjell. Skallet utenpå kroppen kan både beskytte dyrene og hindre at de tørker ut.

De japanske forskerne har tidligere vist at den mekanismen som insektene bruker for å herde det ytre hudlaget sitt, er basert på et enzym kalt multikobberoksidase-2 (MCO2).

Insektene har utviklet et helt eget gen som setter dem i stand til å produsere nettopp dette enzymet.

Nå foreslår forskerne i Tokyo at den samme mekanismen som gir insektene en stor fordel på land, er tilsvarende til ulempe dersom de beveger seg ut i havet.

Insektene kom fra havet

På land har insektene tilpasset seg å kunne leve nesten overalt. De lever i tørre ørkener, og de lever på veldig fuktige steder som i mudder, sumper og ferskvann.

Men veldig få insekter har gjort havet til sitt hjem.

Forskere som setter opp slektsbånd mellom arter (fylogenetikere), har de siste årene kommet fram til at krepsdyrene i havet og insektene på land tilhører en og samme familie i dyreriket.

Begge arter kommer opprinnelig fra et liv i havet.

Det var da insektene tok steget opp på land, at de skaffet seg den unike evnen hvor de bruker oksygen i lufta til å herde fram et hardt ytre hudskall. Dette i motsetning til krepsdyrene i havet, som herder skallet sitt ved hjelp av kalsium i sjøvann.

Slik kan insektene og krepsdyrene ha utviklet seg fra ett felles opphav i havet. I dag er insektene avhengige av oksygen i lufta for å utvikle et hardt skall, mens krepsdyrene er avhengige av kalsium i havet for å få til det samme, foreslår de japanske forskerne.
Slik kan insektene og krepsdyrene ha utviklet seg fra ett felles opphav i havet. I dag er insektene avhengige av oksygen i lufta for å utvikle et hardt skall, mens krepsdyrene er avhengige av kalsium i havet for å få til det samme, foreslår de japanske forskerne.

Svar på mysterium

Insektene gjorde seg altså til venns med oksygenet, som det finnes en overflod av i lufta på landjorda. Men samtidig gjorde de seg avhengige av noe som de vanskelig kan skaffe seg i havet.

MCO2-enzymet gir insektene et ytre hudlag som er hardt. Dette beskyttende skallet utenpå kroppen er også veldig lett. Det er noe insekter har stor fordel av om de vil klatre eller fly.

Krepsdyrene sitt skall er mye tyngre. Men nede i havet er ikke det noe stort problem.

De japanske forskerne går så langt som til å foreslå at enzymet MCO2 er et definerende trekk ved insektene.

Slik kan forskerne i Tokyo kanskje ha gitt oss svar på noe som lenge har vært et mysterium.

Referanse:

Tsunaki Asano m.fl: «Eco-evolutionary implications for a possible contribution of cuticle hardening system in insect evolution and terrestrialisation», Physiological Entomology, April 2023

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS