Vil avle fram laks som tåler plantefôr

Laks som får vegetarfôr får problemer med fettfordøyelsen. Et fettsyrebindende protein gir håp om at det kan avles fram laks og ørret som tåler plantefôr.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Fredrik Venold)

Det kan etter hvert bli mangel på marint fiskefôr, og da vil behovet for vegetabilsk fiskefôr øke i oppdrettsnæringen.

Forskere som jobber på feltet har hatt dårlige erfaringer med plantebasert fiskefôr fordi fisk som får slikt fôr, som for eksempel fôr med høye nivåer av soya og erter, ofte pådrar seg betennelse i bakre del av tarmen. 

Man ser ofte en betent tarm hos fisk med nedsatt fettfordøyelse og lavere vekst. En annen viktig sak er at det går ut over fiskens velferd.

Dette er bakgrunnen for Fredrik Venolds doktorgradsarbeid ved Norges veterinærhøgskole. Han undersøkte hvordan laksens evne til å fordøye fett blir påvirket negativt av plantebaserte fôrråstoffer, og han studerte proteinet Fabp2 hos laks og ørret.

Dette er et protein som binder til seg fettsyrer og fungerer som fettsyretransportør. Proteinet har trolig en viktig rolle i fettstoffskiftet, fordi det er mulig at det transporterer fettsyrer til cellene.

I tarmceller

Venold var interessert i hvor dette proteinet befant seg hos laks og ørret og hvordan nivået av proteinet ble påvirket av fettinnholdet i fiskefôret, betennelse i fiskens baktarm og av fiskens avlslinje.

Ved hjelp av spesielt utviklete molekylære og immunologiske metoder, påviste forskeren Fabp2-proteinet i hovedsak i tarmceller, men det forekom også i små konsentrasjoner i annet vev.

- Fabp2-proteinet var hovedsakelig lokalisert i tarmceller med absorberende funksjon, såkalte enterocytter, og vi fant det både i cellekjerne og i cytoplasma, sier Venold.

Mindre i betent tarm

Fabp2 immunohistokjemi. Rødfargen illustrerer Fabp2 i blindsekkene hos atlanyisk laks. (Foto: Fredrik Venold)

Fisk ble gitt fôr med ulikt fettinnhold for å finne ut om fettinnholdet hadde innvirkning på Fabp2-nivået i fiskens baktarm. Resultatene viste at Fabp2-nivået var upåvirket av fôrets fettinnhold.

Derimot hadde betennelsestilstander i fiskens baktarm innflytelse på Fabp2-nivået i tarmcellene.

Forsøksfisk ble fôret med et soyabasert fôr og det ble tatt prøver av baktarmen daglig i 21 dager. Den soyainduserte tarmbetennelsen utviklet seg fra den femte dagen, og Fabp2-nivået viste en gradvis reduksjon fra dag 0 til dag 21.

- Altså reduseres Fabp2-nivået i tarmvev ved soyaindusert tarmbetennelse, mens fettnivået i fôret ikke ser ut til å påvirke proteinnivået vesentlig, sier Venold.

En femtedel soya

Studier av ørret som gjennom fire generasjoner var utvalgt for å vokse på et fiskefôr som besto av 19 prosent soya, viste at Fabp2-nivået hos disse fiskene var tilnærmet det samme som hos fisk som bare var fôret med marint fôr.

Denne utvalgte fisken hadde heller ingen soyaindusert betennelse i baktarmen.

- Dette gir håp om at man gjennom avlsarbeid kan utvikle laksefisk som tåler vegetabilsk fôr og at både tarmhelse, fiskevelferd og vekstresultat blir bedre, sier Venold

Bakgrunn:

Fredrik Føllesdal Venold disputerte  5. mars 2013 for doktorgraden ved Norges Veterinærhøyskole med avhandlingen «Intestinal fatty acid binding protein (Fabp2) in Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Molecular characteristics, tissue distribution, and effects of soybean meal induced inflammation, fish strain, and dietary lipid level”.

Arbeidet har blitt utført ved Norges Veterinærhøyskole og Aquaculture Research Institute, Idaho, USA.

Powered by Labrador CMS