Forskere bak en ny studie har blant annet kartlagt hvor de som først ble syke med koronaviruset bodde.
Forskere bak en ny studie har blant annet kartlagt hvor de som først ble syke med koronaviruset bodde.

To studier peker mot at korona­viruset kom fra et marked i Wuhan

De første sykdomstilfellene var tydelig samlet rundt et marked i Wuhan, Kina. Det ble funnet positive koronaprøver ved boder hvor det ble solgt ville dyr.

De første tilfellene av covid-19 ble oppdaget i byen Wuhan i Kina i desember 2019. Utbruddet ble knyttet til et marked i byen der det blant annet ble solgt sjømat og levende ville dyr, kalt Huanan Wholesale Seafood Market.

Forskere kom tidlig med en hypotese om at koronaviruset hadde smittet over til mennesker fra ville dyr. Eksperter har ment at viruset trolig stammer fra hestesko-flaggermus, og at det ble overført til mennesker via en mellomvert, et annet dyr.

Det har ikke vært mulig å spore opp hva slags dyr som er den mest sannsynlige mellomverten eller nøyaktig hvordan smitten først oppstod.

Laboratorie-hypotese

En annen hypotese går ut på at viruset lekket ut fra høysikkerhetslaboratoriet Wuhan Institute of Virology, der det forskes på koronavirus.

I februar 2021 konkluderte en ekspertgruppe fra Verdens helseorganisasjon (WHO) med at det var «ekstremt usannsynlig» at viruset hadde lekket fra laboratoriet, etter å ha gjort undersøkelser i Wuhan.

Ekspertgruppen laget en tidslinje over de første tilfellene. Flere av de som ble smittet først, hadde jobbet eller vært på det såkalte våtmarkedet i Wuhan.

Samtidig var det flere av dem som først ble syke, som ikke hadde noen tilknytning til markedet. Markedets rolle forble uavklart.

Peker mot markedet

To nye studier peker mot at koronaviruset spredde seg fra Huanan-markedet, og at viruset dukket opp i forbindelse med salg av levende ville dyr.

En av studiene tar for seg den tidlige smittespredningen og prøver fra Huanan-markedet. Den andre handler om genetikken til de tidligste virusene.

Artiklene ble først lagt ut i februar og ble omtalt av flere medier da. Nå er artiklene såkalt fagfellevurdert og publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Fagfellevurdering er kvalitetssikring av forskningsbidrag som fagartikler eller bøker ved at eksperter innenfor faget kritisk vurderer bidraget før publikasjon.

Bodde nært

WHO-rapporten viste at 55 av de 168 tidligste tilfellene av covid-19 var knyttet til markedet. Hva med de andre?

I den nye studien har forskerne klart å finne koordinatene for bostedet til mange av de tidligste pasientene.

Det viste seg at de fleste av pasientene som ikke hadde besøkt markedet, levde tett på det.

Wuhan dekker rundt 8.000 kvadratkilometer. Likevel var området med høyest sannsynlighet for å dekke hjemmet til noen med et av de tidligste COVID-19-tilfellene, et område på noen få byblokker. Markedet lå omtrent midt i denne klyngen. Det forteller Michael Worobey, forsker ved University of Arizona i en pressemelding.

Professor og virusforsker Thea Kølsen Fischer kaller denne delen av studien elegant og overbevisende.

– Den statistiske sannsynligheten for at det er tilfeldig at så mange av de første syke bodde i nettopp de boligblokkene er omtrent lik null, sier hun til Videnskab.dk. Fischer har ikke selv vært med på studien.

Videre var det slik at de som ikke kjente noen fra markedet eller ikke hadde vært der, bodde nærmere Huanan-markedet enn pasienter med direkte tilknytning til det.

Tilfeller av Covid-19 i desember 2019 var konsentrert rundt Huanan-markedet.
Tilfeller av Covid-19 i desember 2019 var konsentrert rundt Huanan-markedet.

Spredd lokalt

Det har vært forvirrende at de fleste tilfellene ikke kunne knyttes til markedet, sier professor og virolog David Robertson til BBC.

– Men når vi vet det vi nå vet om viruset, er det nettopp det vi forventer – fordi mange mennesker bare ble veldig mildt syke, ville de være ute i samfunnet og overføre viruset til andre, og de alvorlige tilfellene ville være vanskelig å knytte til hverandre.

Det ser altså ut til at smitten kom fra markedet og spredde seg rundt i lokalsamfunnet først, for eksempel når personer med milde symptomer var på butikken.

Forskerne sammenlignet de tidligste tilfellene med hvordan smitten var fordelt i januar og februar 2020.

Tidlig i 2020 endret mønsteret seg, og det var flest syke i områder med høyest befolkningstetthet, slik man skulle forvente, særlig der det bor mange eldre.

Positiv koronaprøve fra bur og annet utstyr

Forskerne zoomet også inn på selve markedet. Markedet ble stengt ned og desinfisert 1. januar 2020. Da hadde selgerne dratt og tatt med seg de levende pattedyrene, ifølge en pressemelding fra University of California San Diego.

Kinesiske forskere tok miljøprøver fra vegger, gulv og boder. De testet kjøtt som lå i frysere og ville katter, mus og hunder som oppholdt seg i nærheten.

Forskere bak den nye studien koblet resultatene fra miljøprøvene med kart, bilder og informasjon om markedet.

De fant ut at fem prøver som inneholdt koronavirus, kom fra den samme boden. Her ble det solgt levende dyr sent i 2019.

I denne boden ble det tatt positive prøver av et metallbur, to vogner som brukes til å transportere bur, og en maskin som brukes til å fjerne hår eller fjær.

Det ble også tatt en positiv prøve fra avløpet ved denne boden.

Kart over gulvet i markedet. Det var flere positive prøver i seksjonen hvor det ble solgt ville dyr, markert med en stiplet firkant. Fotografiene på siden viser mårhunder på toppen av et bur med fugler. Bildet ble tatt i 2014 og er fra samme bod hvor det ble funnet fem positive prøver.
Kart over gulvet i markedet. Det var flere positive prøver i seksjonen hvor det ble solgt ville dyr, markert med en stiplet firkant. Fotografiene på siden viser mårhunder på toppen av et bur med fugler. Bildet ble tatt i 2014 og er fra samme bod hvor det ble funnet fem positive prøver.

Flere arter var til salgs i november 2019

Det var høyest konsentrasjon av positive prøver fra det sørvestlige hjørnet av markedet. Det er samme seksjon hvor det blant annet ble solgt levende ville dyr.

Forskerne har samlet bevis for at det ble solgt ulike dyr på Huanan-markedet i november 2019. Blant annet mårhund, piggsvin, grevling, hare, kinesisk muntjac (en slags hjort), murmeldyr og rødrev.

Flere av artene er vist å være mottakelige for koronaviruset.

Bilder av dyr som var til salgs på Huanan-markedet 3. desember 2019.
Bilder av dyr som var til salgs på Huanan-markedet 3. desember 2019.

Ble solgt 50.000 ville dyr i Wuhan før pandemien

Det er en risiko for at sykdommer smitter mellom dyr og mennesker på slike markeder.

Stressede dyr fra forskjellige arter står i små bur og blir slaktet under uhygieniske forhold. Det er blod, avføring og luftdråper tett på folk og dyr.

Huanan-markedet var et av fire markeder hvor det ble solgt ville dyr i Wuhan.

I en tidligere studie publisert i Nature dokumenterte forskere at det ble solgt nesten 50.000 dyr fra 38 arter, inkludert 31 beskyttede arter bare i Wuhan mellom mai 2017 og november 2019. Dyrene led under dårlige velferds- og hygieneforhold.

Hoppet to ganger

I den andre studien har forskerne sett på genetikken til de første koronavirusene.

I begynnelsen var det to versjoner av viruset, linje A og B. De var skilt fra hverandre ved en forskjell i to nukleotider, som er byggesteinene til DNA og RNA, ifølge en pressemelding fra University of California San Diego.

Den internasjonale forskergruppen tror at begge versjonene hoppet fra dyr til mennesker på Wuhan-markedet.

Tidligere studier har antydet at linje A ga opphav til B. Samtidig ser linje B ut til å ha vært dominerende allerede veldig tidlig.

Forskerne tror at begge linjene sirkulerte blant dyr, og at begge hoppet over til mennesker på Huanan-markedet: linje B i midten av november og linje A innen noen uker etter.

Forskerne kom fram til denne konklusjonen ved å se på hvor raskt virus-genomene endret seg og ved hjelp av data-simulering av sykdomsspredning.

Også linje A er funnet på markedet

I februar 2022 ga kinesiske helsemyndigheter ut en rapport om genetiske undersøkelser av de tidligste miljøprøvene fra våtmarkedet.

I denne rapporten kom det frem at også linje A ble funnet på markedet. Det ble funnet på hansker. Tidligere var det kun kjent at linje B var funnet på markedet.

Det er sannsynlig at pandemien lå og ulmet i flere år. Viruset var klart til å smitte over til mennesker, og bare «ventet» på den rette situasjonen. Det sier Jonathan E. Pekar, forsker ved University of California San Diego i pressemeldingen.

– Alt komplisert skjedde før introduksjonen, sier Pekar.

– Det siste trinnet var bare utvidet kontakt og overføring fra vertene til mennesker.

Heller mot opprinnelse i dyr

Studiene kan ikke ekskludere andre hypoteser fullstendig, kommenterer virolog Jeremy Kamil ved Louisiana State University Health Shreveport til den amerikanske mediebedriften NPR.

– Men de heller absolutt mot en opprinnelse i dyr, sier Kamil.

Forskerne mangler fortsatt å finne det opprinnelige vertsdyret.

Det er også foreslått at koronaviruset ikke egentlig kom fra Huanan-markedet, men at markedet bare forsterket smittespredningen og at det ble et område for superspredning. Det skrev New York Times i en artikkel i februar, da de to nye studiene ble forhåndspublisert.

Noen forskere mente det fremdeles trengtes bedre bevis for hvordan viruset oppstod, meldte tidsskriftet Nature på samme tid.

Professor Stuart Neil ved Kings College, som ikke har vært med på studiene, mener at bevisene for at covid-19 kom fra markedet er sterke. Han har kommentert forskningen i en artikkel fra BBC.

– Vi er nå så sikre som vi kan bli, basert på de fragmenterte bevisene vi har, at dette var en overførings-hendelse som skjedde på markedet, sier han.

Neil sier til mediehuset at pandemien sannsynligvis var en konsekvens av en «usunn, grusom og uhygienisk praksis som kinesiske myndigheter har blitt advart om».

Referanser:

Michael Worobey mfl.: The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic. Science, 26. juli 2022.

Jonathan E. Pekar mfl.: The molecular epidemiology of multiple zoonotic origins of SARS-CoV-2. Science, 26. juli 2022.

Powered by Labrador CMS