– Vi forventer nå at også andre arter av rovdyr kan bli smittet, sier forsker og veterinær Knut Madslien etter at to rødrev fikk påvist fugleinfluensa i sommer.

Ber befolkningen melde fra om syke rovdyr – kan være fugleinfluensa-virus

Fugleinfluensa kan smitte pattedyr. I juli ble viruset påvist hos rødrev for første gang i Norge. Nå forventer Veterinærinstituttet smitte hos flere rovdyr og kjæledyr.

De to rødrevene som var smittet, holdt til på Stad kommune i Nordfjord i Vestland.

Dette er første gang at fugleinfluensa er påvist hos andre arter enn fugler i Norge.

– Vi forventer nå at også andre arter av rovdyr kan bli smittet, sier forsker og veterinær Knut Madslien ved Veterinærinstituttet til forskning.no.

Påvist hos gaupe, ilder og oter

I Europa ble sporadiske tilfeller av fugleinfluensavirus påvist hos flere ville pattedyr i 2021/2022, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Både hos rødrev, ilder, oter, grevling, gaupe, steinkobbe og havert.

– Slike dyr utsettes for høyt smittepress om de spiser smittede fugler, forklarer Madslien.

De to rødrev-valpene på Stad ble observert syke i juli. De ble avlivet av dyrevelferdshensyn. I spyttprøver påviste forskerne fugleinfluensavirus.

Rever er utsatt fordi de er åtseletere.

Knut Madslien er seniorforsker og veterinær ved ved Veterinærinstituttet.

Symptomer: Dårlig balanse og rar hodestilling

Selv om fugleinfluensa er beslektet med influensa hos mennesker, er symptomene helt ulike.

– Symptomene hos fugler og dyr er sirkelgang, dårlig balanse og skjev hodestilling, sier Madslien.

De har typisk hodet vendt bakover.

– Dette skyldes at viruset angriper hjernen, forklarer han.

Selv om fugleinfluensavirus smitter på tvers av arter, er det liten sannsynlighet for at mennesker kan bli smittet.

Meld fra om syke dyr

Veterinærinstituttet ber nå befolkningen være oppmerksom på syke villdyr i områder med påvist fugleinfluensa hos villfuglpopulasjonen.

I praksis vil dette si hele landet.

Ser du fugler eller dyr som oppfører seg merkelig, så meld fra til det lokale Mattilsynet, sier Madslien.

Katter og hunder kan smittes

Katte- og hundeeiere bør være ekstra oppmerksomme.

– Det kan ligge syke og døde fugler i terrenget med smitte. Derfor bør dyreeiere med kjæledyr som går ute, være ekstra påpasselig, sier Madslien.

Eksperimentelle studier viser at også hund og katt kan smittes. Men så lenge kjæledyrene ikke spiser eller kommer i nærkontakt med smittede fugler, er sannsynligheten svært liten.

Svært lav risiko for smitte hos mennesker

Hos Folkehelseinstituttet følger de situasjonen med fugleinfluensa tett. Fugleinfluensa kan i sjeldne tilfeller også smitte til mennesker.

– Men risikoen er svært lav, understreker veterinær Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Hun er seniorrådgiver ved avdeling for smittevern og vaksine.

Tønnessen kjenner bare til ett tilfelle i England i januar i år og ett tilfelle i USA.

– Begge hadde milde eller ingen symptomer, sier hun.

Begge personene ble smittet av fugler. Den ene hadde hatt tett og langvarig kontakt med ender som han bodde med.

Den andre deltok i bekjempelse av fugleinfluensa i en kommersiell fjørfebesetning.

– Vi kjenner til svært få tilfeller der fugleinfluensa har smittet fra pattedyr til mennesker, sier Tønnessen.

Stor dødelighet hos villfugl

Fugleinfluensaen som nå herjer landets ville fugler, er såkalt høypatogen.

Viruset er veldig smittsomt og mer dødelig enn de variantene av fugleinfluensavirus vi har hatt i tidligere utbrudd hos villfugl i Norge.

Det er stor dødelighet i villfugl-populasjonen i enkelte områder.

Mange fuglearter rammet

– Nå ser vi at stadig flere fuglearter rammes. Ikke bare måker og en rekke andefugl-arter, men også hubro og havørn er rammet, sier Madslien.

Smitten er påvist over hele landet, til og med på Svalbard og Jan Mayen. Det er første gang fugleinfluensa er påvist så langt nord, sier han.

På Svalbard er også polarmåke og storjo smittet for første gang.

Nå frykter forskerne at polarreven på Svalbard vil være neste offer ut.

Mest langs kysten

Veterinærinstituttet kan ikke si hvilke områder i landet som har mest fugleinfluensa.

– Vi får inn flest prøver fra villfugl i de områdene i landet hvor det er tettest fjørfeproduksjon. Det er fordi bøndene er bekymret for at høns og kylling skal rammes, sier Madslien.

Men dette trenger ikke si noe om hvor det er mest fugleinfluensa hos ville fugler.

– Generelt kan vi nok si at det er mest smitte blant vannlevende fugler langs kysten, sier Madslien.

Om sykdommen

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.

Ulike varianter av fugleinfluensavirus fører til sykdom av forskjellig alvorlighetsgrad. Det er vanlig å gruppere sykdommen i en alvorlig form (høypatogen fugleinfluensa, HPAI) og en mindre alvorlig form (lavpatogen fugleinfluensa, LPAI). Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Hos fjørfe kan den alvorlige formen føre til en dødelighet nær 100 prosent.

Høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er en A-sykdom, og du må umiddelbart varsle Mattilsynet dersom du mistenker smitte.

Kilde: Mattilsynet

Kilder:

Høypatogen fugleinfluensa påvist hos rødrev. Veterinærinstituttet, 30. juli 2022.

Influenza A (H5) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. WHO, 14. januar 2022.

Avian Influenza A (H5N1) - United States of America. WHO, 6. mai 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS