Optimistiske gener

OXTR-genet ser ut til å være tett forbundet med optimisme, selvtillit og troa på at man har kontroll over eget liv. Disse egenskapene beskytter igjen mot stress og depresjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto.com)

Tror du at det ordner seg til slutt? At du er av verdi både for deg selv og andre? At det faktisk er du selv som bestemmer hvordan du skal oppføre deg, og at du dermed kan påvirke både omgivelsene dine og framtida?

De mentale ressursene optimisme, selvtillit og mestring (mastery) er kjent for å kunne dempe de negative effektene av stress og er alle assosiert med bedre psykisk helse.

De har også vist seg å være sterkt arvelige, skriver Shelley E. Taylor og kollegaene hennes i en artikkel som nylig ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Jeg visste det måtte finnes et gen for disse psykologiske ressursene, sier Taylor i en pressemelding fra University of Califonia, LA.

Nå ser det altså ut til at hun har funnet det hun har vært på jakt etter: Genet OXTR.

A og G

OXTR styrer de såkalte oxytocinreseptorene – proteiner i noen av kroppens celler som reagerer på hormonet oxytocin. Dette hormonet er forbundet med gode sosiale ferdigheter som empati og evne til å sette pris på samvær med andre.

Genet OXTR finnes i to versjoner, såkalte alleler: Et med nukleinsyren adenin (A) og et med guanin (G). Vi har to slike alleler, og det går altså dermed an å ha to A-alleler, et A og et G-allel eller to G-alleler.

A-allelet har tidligere vært forbundet med økt følsomhet overfor stress, dårligere sosiale ferdigheter og symptomer på depresjon.

Taylor og kollegaene hennes har undersøkt 326 personer for å finne ut hvordan genene og egenskapene henger sammen.

Beskyttende egenskaper

De gjennomførte gentester for å finne ut hvilken versjon av OXTR-genet deltagerne bar på, altså om de hadde AA, AG eller GG. I tillegg vurderte forskerne optimisme, selvtillit, mestring og depresjon hos personene.

Det viste seg at menneskene med A eller AG-varianten av genet hadde vesentlig lavere nivåer av optimisme, selvtillit og mestring.

Resultatene pekte også sterkt i retning av at det nettopp er disse beskyttende egenskapene, eller altså fraværet av dem, som forklarer tidligere funn av sammenhenger mellom depresjon og varianter genet OXTR.

Slett ingen skjebne

- Noen ganger er folk skeptiske til at gener kan forutsi noe om adferd eller psykologiske tilstander. Jeg mener vi endelig viser at de gjør det, sier Taylor.

Hun understreker likevel at genene slett ikke er det eneste som avgjør adferden.

- Noen tror gener er skjebnen, at hvis du har et gitt gen så vil du få ett spesielt utslag. Det er definitivt ikke tilfelle.

- Dette genet er en faktor som påvirker psykologiske ressurser og depresjon, men det er rikelig med rom for miljøfaktorer også. En støttende oppvekst, gode sosiale relasjoner, venner og selv andre gener kan spille en rolle i utviklinga av psykologiske ressurser.

Taylor mener miljøet kan påvirke de arvede egenskapene så mye at de noen ganger nesten ikke kommer til syne.

- Jo mer du studerer gener, dess mer innser du at mange faktorer påvirker hvordan de blir uttrykt, sier hun.

Referanse:

S. Saphire-Bernstein, B. M. Way, H. S. Kim, D. K. Sherman & S. E. Taylor, Oxytocin receptor gene (OXTR) is related to psychological resources, Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS Early Edition, 5. september 2011.

 

Powered by Labrador CMS