Hvorfor har noen smilehull?

SPØR EN FORSKER: Bjørg på 10 år har ett smilehull. Ingen andre hun vet om i familien har verken ett eller to smilehull. Hun lurer på hva det kommer av, og hvorfor noen i det hele tatt har smilehull.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk Wikipedia har ikke smilehull som oppslagsord. De spør: Mener du spillehall? Nei, vi gjør ikke det.

Store norske leksikon kan heller ikke hjelpe (men opplyser at Sonia Henie hadde smilehull). Engelske Wikipedia har en kort artikkel, men ikke grundig nok. Da må det en forsker til!

Vi spør Hans K. Stenøien, som er professor på Vitenskapsmuseet NTNU. Han er tilknyttet Systematikk- og evolusjonsgruppa ved NTNU.

Stenøien gir oss først et grunnkurs i arveanlegg:

- Menneskekroppen består av mange celler, og i disse cellene ligger arveanlegget vårt. Arveanlegget består av mange gener som koder for egenskapene våre.

- Vi har gener som koder for at vi skal ha to hender, og at vi skal ha fem fingre på hver hånd, at vi har hår på hodet, hvilken farge håret skal ha, og gener for alt annet som gjør oss til mennesker. Vi har to gener av hvert slag, det ene arver vi fra mor og det andre arver vi fra far, forklarer Stenøien.

- Men hva med smilehull, Stenøien?

Utviklingsbiolog og førsteamanuensis Hans K. Stenøien, NTNU (Foto: NTNU Info)

- Smilehull skyldes en mutasjon i ett eneste gen. Man kan ha smilehull på begge kinn eller bare på det ene kinnet.

Og så kommer endelig forklaringen på hva som forårsaker smilehull:

- Mutasjonen i genet gjør at muskler i kinnet blir kortere enn vanlig. Når disse litt korte musklene trekkes sammen, så vil man få en forsenkning i huden, og altså et smilehull.

Smilehull-genet

- Det finnes altså et smilehull-gen?

- Ja, og det er dominant. Det betyr at selv om vi bare har en kopi av dette genet og det andre genet er “normalt”, så vil vi likevel få smilehull. Dette betyr igjen at hvis ingen av foreldrene har “smilehull”-genet så skal heller ikke barnet ha et slikt gen, forklarer Stenøien.

- Men hvorfor har da Bjørg ett smilehull som den eneste i sin familie?

- Dette fenomenet kan skyldes flere ting. Det kan hende at barnet har opplevd en mutasjon i et slikt kinnmuskel-gen og at smilehull dermed sponant har oppstått selv om genet ikke finnes hos foreldrene.

- Men mer sannsynlig er det kanskje at den ene av foreldrene har “smilehull”-genet, men at det ikke er uttrykt.

Når gen ikke er uttrykt, kalles det ifølge Stenøien for ufullstendig penetrans. Det betyr i korte trekk at et gen ikke slås ordentlig på. Man har genet, men det gjør på en måte ikke det man forventer av det.

- Et bestemt menneske vil dermed ikke ha egenskapen som genet egentlig koder for, men egenskapen vil dukke opp igjen hos barna eller barnebarna. En slik ufullstendig penetrans kan skyldes omgivelsene (det vil si miljøet) til individet som bærer genet, eller det kan skyldes andre gener som “slår av” effekten av genet.

Det er ikke alle ansiktsformer som er like egnet for smilehull.

- Vi vet for eksempel at mennesker med gener som koder for kort ansiktsform sjeldnere vil ha smilehull selv om de har et gen som koder for dette. Dette skyldes at korte ansikter ikke får forsenkninger i huden selv om man har en litt kortere muskel i kinnet enn vanlig, forteller Stenøien.

Smilehull kan gi fordeler

Sonia Henie spilte inn flere filmer i Hollywood. Hun var stiv foran kameraet, men det hjalp at hun var søt og hadde to store smilehull, ifølge Store norske leksikon.

De fleste mutasjoner er unyttige, og mange er direkte skadelige. Så hva da med mutasjonen smilehull.

- Har mennesker med smilehull hatt en fordel framfor glattkinnede mennesker?

- Akkurat denne mutasjonen ser i og for seg ganske så unyttig ut - man har ikke lettere for å skaffe seg mat eller man lever ikke lenger fordi om man har smilehull, forklarer Stenøien.

- På den andre siden gjør den ikke så mye skade heller, og det har vel ikke vært stort press på å få fjernet den fra tidligere tiders mennesker.

Men mutasjoner må ikke bare være nyttige, de kan også være til pynt. Og pynt har vært en fordel gjennom evolusjonen.

- Det er jo unektelig slik da at mange synes at smilehull er veldig fint å se på. Smilehull synes ofte forbundet med ungdom og friskhet. Mennesker oppfatter kanskje smilehull som et tegn på at man er ung og frisk i kropp og sjel.

 - Det er ikke utenkelig at det har vært en fordel å ha smilehull opp gjennom tidene nettopp fordi dette har blitt oppfattet som et tegn på styrke og friskhet.

- Dette vil i så fall innebære at naturlig utvalg har favorisert mennesker med akkurat denne egenskapen, og at de med smilehull har hatt det litt lettere å finne seg partnere å danne familier med enn andre mennesker uten smilehull. Men dette blir bare spekulasjoner, sier Stenøien.

Har du selv smilehull?

- Nei, akkurat den mutasjonen har jeg unngått.

__________________________________

Bjørg med sitt ene smilehull (Foto: privat)

Bjørg er i tett slekt, og vi kan derfor be om en evaluering av professorens formidlingsevner.

- Hva synes du om svaret?

- Det var veldig fint og ikke veldig komplisert. Det var et vanskelig ord, men det ble forklart.

- Hva tenker du om at du kanskje har mutert?

- Helt supert!

Takk til Bjørg og takk til Hans K. Stenøien som klarer å forklare arv, gener og mutasjon slik at selv en tiåring kan forstå det!
 

Powered by Labrador CMS