Hormonkremer brukes mot eksem. Pasient bør ikke være redd for å bruke krem med kortison, og for noen pasienter er det helt nødvendig. (Foto: JIRATIKARN PENGJAIYA / Shutterstock / NTB scanpix)
Hormonkremer brukes mot eksem. Pasient bør ikke være redd for å bruke krem med kortison, og for noen pasienter er det helt nødvendig. (Foto: JIRATIKARN PENGJAIYA / Shutterstock / NTB scanpix)

Forskere finner sammenheng mellom hormonkremer og type 2-diabetes

De sterkeste kremene og salvene med kortison ser ut til å fordoble risikoen for type 2-diabetes. Det er imidlertid en liten risiko som fordobles, fra 3,5 til nesten 7 av 1000.

I en stor studie har danske og britiske forskere funnet en sammenheng mellom type 2-diabetes og bruk av kortison mot hudsykdommer.

– Uansett kjønn og alder ser disse kremene og salvene ut til å øke risikoen for type 2-diabetes, sier Jacob Pontoppidan Thyssen, professor ved Københavns Universitet.

Han har vært med på å gjennomføre den nye studien, som er offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Diabetes Care.

Hormonkremer med kortison brukes mot hudsykdommer som skyldes en overreaksjon fra immunforsvaret, for eksempel psoriasis og atopisk eksem.

Kremer med kortison

Kremer med binyrebarkhormonet kortison brukes mot eksem, psoriasis og andre utslett på kroppen som skyldes en overreaksjon fra immunforsvaret.

Kremene kommer i fire styrker: Mild (som kan kjøpes i butikken), moderat, sterk og veldig sterk. Styrken er avhengig av mengden hormoner og hvor sterkt de binder seg til cellene.

Hormonkremene virker ved å hemme immunforsvarets overreaksjon.


Kilder: sundhed.dk og promedicin.dk

Som overlege på hud- og allergiavdelingen ved Herlev-Gentofte Hospital møter Thyssen mange pasienter som er hardt angrepet av hudsykdom.

– Jeg behandler mange pasienter med atopisk eksem. De har i perioder med dårlig kontroll hudsykdom utover 50–60 prosent av kroppen, forteller han.

Eksemet skyldes en kløende betennelse i huden. Og den betennelsen kan altså behandles med kortison i krem, salve eller pille.

– Ved bruk av de sterkeste kremene på store deler av kroppen i lange perioder vil en del av hormonene trenge inn i kroppen. Det kan forstyrre insulinfølsomheten og i noen tilfeller føre til type 2-diabetes, sier Thyssen.

Han understreker at de som bruker disse legemidlene, har en alvorlig hudsykdom og trenger behandlingen.

– Alle medisiner har bivirkninger som det er viktig å kjenne til. Som pasient bør man ikke være redd for å bruke disse kremene når det er nødvendig, og for noen pasienter er det viktig å være oppmerksom på den økte risikoen for diabetes, sier han.

Den sterkeste hormonkremen fordobler risiko

Den nye studien består av tre omfattende befolkningsundersøkelser i Danmark og Storbritannia. Forskerne har brukt detaljerte registeropplysninger for å finne sammenhengen.

Resultatet er at blant de som har brukt hormonkrem, er det en større andel som får type 2-diabetes. Jo sterkere hormonkremen er, jo mer stiger risikoen.

Blant de som har brukt den sterkeste hormonkremen, er risikoen nesten dobbelt så stor:

  • Av voksne dansker som ikke hadde brukt hormonkrem, utviklet 3,56 av 1000 type 2-diabetes i løpet av 15 år.
  • Blant de som hadde brukt den sterkeste hormonkremen var det 6,86 av 1000.

Antallet personer som blir rammet, er altså lavt i begge grupper, men likevel dobbelt så stor i gruppen som har brukt sterk hormonkrem.

En begrensning ved studien er at forskerne ikke har sett på hvordan mengde og varighet påvirker risikoen.

Det er altså ikke mulig å fastslå om langvarig bruk er verre enn kortvarig.

Pasienter trenger kremen

Anne Skov Vastrup er formann for Atopisk Eksem Forening i Danmark. Hun er samtidig en av de pasientene som bruker kortisonkrem jevnlig i lange perioder.

Atopisk eksem

Atopisk eksem er også kjent som barneeksem og starter ofte i barndommen.

Eksemet gir tørr, rød og kløende hud.

15–20 prosent av alle barn og unge har hatt atopisk eksem, og det samme gjelder en av tre voksne.


Kilde: sundhed.dk

To ganger i uken bruker hun en sterk hormonkrem for å forebygge utbrudd.

– Det er fint å vite om denne risikoen. Men vi kan ikke bare velge å la være å bruke kremen, for da kan vi ikke fungere. Mange vil nok si som meg: «Ja, det er jo trist, men det er ikke noe å gjøre med det, sier hun.

Hun understreker at kremene er den mildeste behandlingen mot hudsykdommer som skyldes en overreaksjon i immunforsvaret.

– De alternativene som finnes, hemmer immunforsvaret mer og har flere bivirkninger, sier hun.

Sterk konklusjon

Klinisk professor Jørgen Rungby fra Københavns Universitet forsker på diabetes. Han har lest den nye studien og mener at konklusjonen er veldig solid:

– Forskerne har data fra to land som peker på det samme. Det gir økt styrke til konklusjonen. Og når de samtidig finner at risikoen stiger når dosen øker, så styrker det resultatet ytterligere, sier han.

Diabetes er en kjent bivirkning av kortison som piller.

Likevel mener forskerne det ikke er grunn til bekymring ved bruk av hormonkrem i en kort periode.

Psoriasis

Psoriasis er en kronisk hudsykdom som gir røde kløende flekker på huden. Huden er tykkere og dekket av hvite flak.

2–3 prosent av befolkningen har psoriasis.


Kilde: sundhed.dk

– Det er mulig at man kan redusere insulinfølsomheten, særlig hvis man bruker de sterkeste kremene. Men etterpå retter systemet seg opp. Jeg ville ikke være bekymret over å bruke kremene i en kort periode, sier Jørgen Rungby.

– Hvis man bruker store mengder sterk krem på store hudområder over lang tid, skal man kanskje vurdere om det finnes alternative behandlingsmetoder. Risikoen er også avhengig av hvor man påfører kremen. Huden på mannens pung absorberer for eksempel 42 ganger mer enn huden på ryggen, påpeker Jacob Pontoppidan Thyssen.

Forskerne mener dessuten det er viktig at leger er oppmerksomme på risikoen, slik at pasienter som bruker hormonkrem, oftere testes for diabetes. Pasienter med både hudsykdom og diabetes bør kanskje forsøke å redusere forbruket av hormonkrem.

Referanse:

Y.M.F. Andersen mfl: «Association Between Topical Corticosteroid Use and Type 2 Diabetes in Two European Population-Based Adult Cohorts», Diabetes Care 2019, DOI: https://doi.org/10.2337/dc18-2158 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Slik er studien utført

Den nye studien består av tre delundersøkelser:

I den ene delundersøkelsen har forskerne sett på alle voksne dansker som har fått type 2-diabetes i perioden 2007–2012.

I alt 115 218 personer.

De ble matchet med en kontrollgruppe av samme alder og kjønn.

Deretter undersøkte forskerne forbruket av hormonkrem fire år tilbake i tid i de to gruppene.

  • I gruppen med type 2-diabetes hadde i alt 39 364 (34,2 prosent) brukt hormonkrem.
  • I kontrollgruppen hadde 31 010 (26,9 prosent) brukt hormonkrem.

De fleste hadde fått den kraftige eller svært kraftige hormonkremen.

Jo kraftigere kremen var, jo større var risikoen for diabetes.

Forskerne har tatt høyde for andre mulige årsaker, for eksempel røyking, alkoholmisbruk, lav sosioøkonomisk status og bruk av andre typer av medisiner.

Den engelske delundersøkelsen ble utført på samme måte, men på den britiske befolkningen.

Forskerne undersøkte briter over 30 år som fikk type 2-diabetes i perioden 2007–2015.

I alt 54 944 briter fikk diagnosen type 2-diabetes av sin lege. De ble matchet med en kontrollgruppe med samme alder og kjønn.

Når forskerne undersøkte forbruket av hormonkrem, fant de samme mønster som i den danske studien. Nemlig at jo sterkere hormonkrem, jo større var risikoen for å utvikle type 2-diabetes.

I den britiske delundersøkelsen har forskerne, i tillegg til sosioøkonomisk status, røyking og alkoholmisbruk, også tatt høyde for BMI.

Siste delundersøkelse er også dansk. Her har forskerne inkludert hele den danske voksne befolkningen og fulgt dem fra 2001 til 2015. Alle som hadde type 2-diabetes ved studiestart, ble ekskludert.

I alt 2 689 473 dansker ble delt inn i fem grupper.

  1. gruppe som ikke fikk utskrevet hormonkrem i løpet av studieperioden
  2. gruppe som fikk skrevet ut mild hormonkrem
  3. gruppe som fikk skrevet ut moderat hormonkrem
  4. gruppe som fikk skrevet ut potent (sterk) hormonkrem
  5. gruppe som fikk skrevet ut veldig potent hormonkrem

Deretter undersøkte forskerne hvor stor andel som utviklet type 2-diabetes i løpet av perioden.

Resultatet viste at alle grupper som hadde brukt hormonkrem, hadde større sannsynlighet for å utvikle type 2-diabetes sammenlignet med gruppen som aldri hadde brukt hormonkrem. Risikoen steg med styrken på kremen.

Studien er finansiert av Lundbeckfonden.

Powered by Labrador CMS