Økonomisk stress. Konflikt med partner. Nære slektninger som får en alvorlig diagnose. Alt dette kan prege kvinner under svangerskapet. Nå viser ny forskning at det kan få konsekvenser også på lang sikt for det ufødte barnet.

Når vi får kjønnshår og menstruasjon henger sammen med hvordan mor hadde det som gravid

Er mor mye stresset under svangerskapet, kan barnet bli tidligere kjønnsmodne enn andre barn. Dette viser ny forskning fra Danmark.

Forskere ved Aarhus Universitet i Danmark har fulgt nærmere 16.000 barn fra de lå i mors mage. Deretter har de fulgt dem opp hvert halvår fra de var 11 til de ble 18 år. 

– Vi ser helt tydelig at barn av mødre som har opplevd stress under graviditeten, kommer tidligere i puberteten. 

Det sier professor Cecilia Høst Ramlau-Hansen i et intervju med den danske avisa Berlingske.

Hun leder den danske undersøkelsen Bedre Sundhed i Generationer (BISG) (lenke). En del av denne undersøkelsen tar for seg utviklingen i pubertet.

Risiko med tidlig pubertet

Både norske og danske forskere har registrert at jenter kommer tidligere i puberteten enn tidligere. I Norge kommer jenter i puberteten nesten tre måneder tidligere enn for ti år siden, ifølge en artikkel på forskning.no.

For gutter har denne trenden vært mindre tydelig, men nye studier antyder at de også de kommer tidligere i puberteten nå.  

Å komme tidlig i puberteten kan få alvorlige konsekvenser senere i livet. 

Derfor mener forskerne at det er viktig å forstå disse sammenhengene. 

Gi støtte til kvinnen

Tidlig pubertet settes i sammenheng med en rekke fysiske sykdommer, som økt risiko for fedme, type 2-diabetes og kreft i voksen alder. 

Også psykiske problemer, som angst og depresjon, i ungdomsårene er koblet til tidlig pubertet. 

Det er viktig å påpeke at studier bare har vist sammenhenger. Det betyr ikke at tidlig pubertet nødvendigvis fører til helseproblemer.

Det er likevel derfor bra å være oppmerksom på at kvinner som opplever mye stress trenger ekstra støtte under graviditeten, sier Cecilia Høst Ramlau-Hansen til Berlingske. 

Hun er hovedforsker bak studien fra Danmark. 

Overraskende sammenhenger

Vekt har blitt brukt som en mulig forklaring på hvorfor jenter kommer tidligere i puberteten enn tidligere. Overvekt hos jenter har gjerne vært forbundet med tidlig pubertet. 

Tidligere har de samme danske forskerne funnet en annen og mer overraskende mulig sammenheng, nemlig om mor og far bor sammen. 

Dette skrev forskning.no om i 2021. 

Den gang fant de at i de familier hvor mor og far ikke bor sammen på noe tidspunkt i barndommen, kommer datteren deres i gjennomsnitt tre måneder tidligere i puberteten enn jenter som bor sammen med begge foreldrene. 

Skjer noe allerede i mors mage

Forskerne løftet den gang fram stress i barndommen som en forklaring. De så på fars fravær som en mulig årsak til at barna blir mer stresset. 

Nå har altså forskerne funnet at det skjer noe allerede mens barnet ligger i mors mage. 

Totalt sett fant de at barn av mødre som rapporterte stress ble kjønnsmodne opptil to måneder tidligere enn barn av mødre som ikke var stresset. 

Dette er en tilsvarende størrelsesorden som forskerne tidligere har funnet når det kommer til separasjon mellom foreldrene. 

Økonomi, sykdom og relasjoner

I studien har forskerne blant annet spurt barna om utviklingen av kjønnshår, menstruasjon, voksende bryster, stemmeskifte og første utløsning.

Forskerne har gjort telefonintervju med de gravide mødrene da de var i annet trimester av svangerskapet. De ble da spurt om de opplevde stress i livet sitt og følelsesmessig stress.

Dette handlet blant annet om at de hadde problemer med økonomi og bolig mens de var gravide. Også vanskelige relasjoner til familie og venner eller i parforholdet ble tatt hensyn til. 

Alvorlig sykdom i nærmeste familie er også blant stressfaktorer som forskerne har registrert.

Hadde noe til felles

Mødrene som rapporterte om høyt stressnivå hadde også andre risikofaktorer.

De var i større grad overvektige, de røykte i større grad under graviditeten, de bodde oftere uten en partner og de hadde lavere utdanning enn de som ikke opplevde  stress i graviditeten. 

Barna deres var ikke oftere overvektige enn andre barn, men de hadde mer atferdsvansker enn andre barn. 

Kilde:

Anne Gaml-Sørensen m.fl: Maternal stress in pregnancy and pubertal timing in girls and boys: A cohort study, Fertility and Sterility, juni 2024 (pre-proof).

Få med deg ny forskning om helse og kosthold:

Powered by Labrador CMS