Tidligere depresjon, søvnmangel, komplikasjoner med fødsel eller barnet, dårlig sosial støtte og ammeproblemer, er faktorer som ofte utløser depresjon, viser forskning. (Foto: Lolostock, Shutterstock, NTB scanpix)

Psykiske plager etter fødsel nær doblet på 15 år

Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier. 

Mens studier tidlig på 2000-tallet viste at rundt ni prosent av nybakte mødre fikk fødselsdepresjon, viser nyere forskning at forekomsten er økende, skriver Dagsavisen.

I en studie gjort blant 1036 kvinner ved ni ulike helsestasjoner i Norge i fjor, er andelen som strever i denne livsfasen oppe i 17 prosent.

– For 15 år siden var forekomsten av svangerskapsrelatert depresjon lavere i Norge enn i mange andre land, men slik er det ikke lenger. Flere befolkningsstudier som er gjort fra 2001 og fram til i dag, viser at tallet på kvinner som strever i denne livsfasen nesten er doblet, sier Malin Eberhard-Gran, professor og spesialist i samfunnsmedisin ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Tidligere depresjon, søvnmangel, komplikasjoner med fødsel eller barnet, dårlig sosial støtte og ammeproblemer, er faktorer som ofte utløser depresjon, viser forskning.

– Økningen vi ser er dramatisk, og jeg kan ikke la være å koble dette til dårligere offentlig barselomsorg, kortere liggetid på sykehus etter fødsel, færre jordmødre og dårligere beredskap med ammehjelp ute i kommunene, sier professor Eberhard-Gran.

Powered by Labrador CMS