Mindfulness er et enkelt prinsipp som mange sverger til. Nå kan det se ut til at metoden kan være like god som vanlig behandling i helsetjenesten. (Foto: Caleb Roenigk, Flickr)

Mindfulness like bra mot depresjon som terapi

Å være bevisst på hvordan du har det, uten å forsøke å endre på følelsene dine, kan være veien ut av depresjonen.

Mindfulness er et uttrykk som er blitt godt kjent. Metoden, som stammer fra buddhismen, kan angivelig gi deg muligheten til å løse psykiske problemer på egen hånd.

Nyere forskning fra Sverige tyder nå på at mindfulness ikke bare virker mot depressjon og angst, men kan være like effektiv som vanlig behandling.

Endre tenkemåten

Vanlig behandling i denne sammenhengen er kognitiv adferdsterapi. Terapien går ut på endre å pasientenes tenkemåte, slik at de kan erstatte skadelige tanker med tanker som er mer mestringsorienterte.  

Mindfulness, på sin side, oppfordrer til å observere følelsene på en nøytal måte. Når man er bevisst på hvordan man har det, vil man kunne styre reaksjonene sine på det som skjer rundt seg.

Begge behandlingene sies å ha effekt mot både depresjon og angst. Svenske forskere ønsket derfor å se hvilken behandling som hadde størst effekt. Resultatene fra studien ble nylig publisert i British Journal of Psychiatry.

Stødig nedgang

I forsøket ble 215 pasienter med depresjon eller angst enten fordelt i grupper på ti som deltok pågruppetimer med mindfulness, eller de fikk individuell behandling med kognitiv adferdsterapi.  

Alle deltakerne fikk også i oppgave å gjennomføre et eget treningsprogram, og senere føre inn treningen i en egen dagbok. Behandlingen varte i åtte uker.

Før og etter behandlingen svarte alle deltakerne på undersøkelser hvor de vurderte hvor alvorlig de selv opplevde depresjonen eller angsten.

Alternativ til individuell behandling

I løpet av behandlingen kunne samtlige melde om redusert angst og depresjon, uavhengig av hvilken behandling de hadde fått.

– Studien indikerer at gruppebehandling med mindfulness, utført av sertifiserte instruktører i primærhelsetjenesten, er en like effektiv behandling som det individuell kognitiv adferdsterapi er mot depresjon og angst, sier Jan Sundquist i en pressemelding. Sundquist er hovedfortfatteren bak studien.

Sundquist trekker fram at mindfulness kan være verdt å overveie som et alternativ, særlig der man ikke har mulighet til å tilby alle pasienter individuell behandling.

Referanse:

Sundquist, J. (et al) Mindfulness group therapy in primary care patients with depression, anxiety and stress and adjustment disorders: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry (2014)  

Powered by Labrador CMS