Årets presidentvalg har den høyeste deltakelsen siden 1900, da 73,7 prosent av de registrerte velgerne avga stemme.

Høyeste valgdeltakelse i USA på 120 år

Valgdeltakelsen i årets presidentvalg ser ut til å bli den høyeste siden 1900.

Ifølge Election Project ved University of Florida er det avgitt over 160 millioner stemmer i årets valg, noe som tilsvarer 66,9 prosent av de registrerte velgerne.

Dersom man tar utgangspunkt i hvor mange som er i stemmeberettiget alder i USA, slik man gjør i Norge og mange andre land, var valgdeltakelsen på rundt 62 prosent.

Ved presidentvalget i 2016 ble det avgitt 139 millioner stemmer. 59,2 prosent av de registrerte velgerne, eller 54,7 av alle i stemmeberettiget alder avga da stemme.

Årets presidentvalg har den høyeste deltakelsen siden 1900, da 73,7 prosent av de registrerte velgerne avga stemme.

Da hadde imidlertid verken svarte eller kvinner stemmerett i USA.

Powered by Labrador CMS