En forklaring på den lavere risikoen for demens blant gifte kan være at ekteskap er en viktig kilde til sosial kontakt, mener forskerne.
En forklaring på den lavere risikoen for demens blant gifte kan være at ekteskap er en viktig kilde til sosial kontakt, mener forskerne.

Studie viser at gifte har lavest demens­risiko

Folk som er gift har lavere risiko for å få demens eller mild kognitiv svikt etter fylte 70 år enn dem som er ugift eller skilt.

Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Tidligere studier tyder på at det å være gift senere i livet beskytter mot demens, og at det å være singel i høy alder øker risikoen for demens. De nye resultatene støtter dette.

– Det er en sammenheng mellom det å være gift midt i livet og lavere risiko for demens som eldre. Våre data viser også at skilte personer står for en betydelig andel av demenstilfellene, sier førsteforfatteren av studien, seniorforsker Vegard Skirbekk ved avdeling for fysisk helse og aldring og Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet.

Forskerne tok utgangspunkt i sivilstatusen hos 8706 voksne i aldersgruppen 44–68 år som var registrert i ulike norske, nasjonale registre. Deretter fant de ut hvor mange av disse som fikk demens etter fylte 70 år.

En forklaring på den lavere risikoen for gifte kan være at ekteskap er en viktig kilde til sosial kontakt.

– I flere studier er det vist at sosial isolasjon er relatert til økt demensrisiko. Ekteskap er dessuten vist seg å være en spesielt viktig beskyttende faktor mot demens for menn, men i vår studie var ekteskap like viktig for både menn og kvinner, sier Skirbekk.

Den økte demensrisikoen for ugifte kunne i stor grad tilskrives barnløshet.

– Det å ha barn ser ut til å være viktig, men analysene kan ikke identifisere om det å være barnløs eller ikke være gift er den primære mekanismen for økt demensrisiko.

Andre forklaringer til de observerte sammenhengene kan være økt stress i forbindelse med skilsmisse og livsstilsforskjeller. Forskerne har i studien tatt hensyn til utdanning, antall barn, røyking, høyt blodtrykk, overvekt, fysisk inaktivitet, diabetes, psykiske plager og det å ikke ha nære venner.

Funnene er nylig publisert i tidsskriftet Journal of Aging and Health.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS