- Også uønskede resultater bør publiseres

I dag offentliggjøres under halvparten av alle kliniske studier. Dette gir helsepersonell dårligere beslutningsgrunnlag for medisinsk behandling.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Legemiddelselskaper og forskere kan la være å rapportere fra kliniske studier.

Publikasjonsbias

Studier med negative eller uønskede resultater har mye mindre sannsynlighet for å bli publisert enn studier med positive resultater.
Les mer om publikasjonsbias i Forskningsetisk bibliotek.

Om All Trials-initiativet

All Trials Registered, All Results Reported er et initiativ fra bl.a. Sense About Science, Bad Science, BMJ, James Lind Initiative, og the Centre for Evidence-based Medicine.

Les mer på alltrials.net

Vet vi egentlig om Tamiflu er mer effektivt enn paracetamol?

Helsepersonell og myndigheter trenger resultatene fra kliniske studier for å kunne ta informerte beslutninger om medisinsk behandling.

All Trials-kampanjen mener dette er et stort problem, og jobber for at alle kliniske studier skal registreres og publiseres.

Kampanjen arbeider for at alle kliniske studier skal rapporteres, både tidligere, pågående og fremtidige.

- Problemet er at legemiddelselskaper og forskere kan la være å rapportere fra kliniske studier, selv når noen ber om det, skriver de på sine nettsider.

Et eksempel er Tamiflu, som ble kjøpt inn i stor skala i mange land i forbindelse med svineinfluensaepidemien i 2009. Men Roche, som er produsenten, offentliggjorde færre enn halvparten av de kliniske studiene gjort på medikamentet, og holder fortsatt tilbake viktig informasjon om disse testene.

Ifølge All Trials vet vi derfor ikke om Tamiflu egentlig er mer effektivt enn paracetamol.

Underrapportering er uredelig

All Trials-kampanjen oppfordrer derfor alle myndigheter og forskningsinstitusjoner til å innføre tiltak for å oppnå dette.

De oppfordrer også alle universiteter, etiske komiteer og medisinske institusjoner til å anerkjenne at underrapportering av resultater er vitenskapelig uredelig, og aktivt arbeide for at deres medlemmer skal forholde seg til dette.

Vil ikke publisere negative funn

- Norsk forskning er i det store og hele offentlig virksomhet og da har vi krav på resultatene fra forskningen, sier Jacob Hølen, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

- For norsk medisinsk forskning stiller vi som hovedregel krav om at resultatene skal publiseres, før prosjektene kan settes i gang, forklarer han.

Hølen forteller at det er et kjent problem at de med kommersielle interesser i forskningen gjerne kvier seg for å publisere funn som ikke styrker egen sak eller legemiddelet de utvikler.

Et mindre, men like viktig problem er at mange fagtidsskrifter nedprioriterer å publisere artikler om forskning med uklare eller manglende funn.

Dette medfører at meningsløse studier gjentas, ressurser sløses bort og forsøkspersoner utsettes for unødvendig belastning eller risiko.

Selvopplevd

Jacob Hølen. (Foto: Trond Isaksen)

Hølen viser til egne erfaringer som forsker.

- Jeg testet ut et smertemålingsinstrument som var et av de mest brukte til pasienter med nedsatt kognitiv funksjon, sier han.

- Mange klinikere anbefalte dette, men vår studie viste ingen systematisk sammenheng mellom dette smertemålet og gullstandarden vi målte i mot.

- Dette ble vanskelig å få publisert, helt til en fagfellevurdering nettopp fant det spesielt viktig at artikkelen ble publisert, siden den avdekket manglende validitet i et verktøy som benyttes klinisk.

Norsk støtte til All Trials

En rekke sentrale institusjoner i norsk forskning har signert All Trials' opprop mot selektiv publisering eller publikasjonsbias.

- NEM støtter saken da det er svært alvorlig at prosjekter med manglende resultater, eller resultater som oppfattes som uønskede av forsker eller redaktør, i langt mindre grad blir publisert enn forskning som genererer ”ønskede” funn, forteller Hølen.

Lenke:

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

Powered by Labrador CMS