Det nytter å datatrene hjernen

Programmer for trening av hjernen kan øke hukommelsen og tenkeferdighetene hos eldre. Men mange programmer er ineffektive.

Fakta om aldersdemens

Hjernetrening (datastyrt kognitiv trening, CCT) er en prosedyre for å bedre hukommelse og tenkeferdigheter ved å øve på mentalt utfordrende oppgaver på datamaskinen.

Demens kan påvirke hukommelse, tenkning, orienteringsevne, forståelse, regneferdighet, læringskapasitet, språk og dømmekraft. Den vanligste årsaken til demens er Alzheimers sykdom.

Risikofaktorer for demens er høyt blodtrykk, diabetes, hjerte- og karsykdommer, røyking, depresjon, fysisk inaktivitet og fedme.

Hjernetreningsprogrammer kan gi eldre bedre hukommelse, reaksjonsevne og evne til gjenkjenning. Det viser en ny studie fra Universitetet i Sydney.

Derimot virker programmene ikke på oppmerksomhetsevnen eller mer utadrettede funksjoner som impulskontroll, planlegging og problemløsning.

Studien som er en vurdering av 51 kliniske studier på feltet, ble publisert i tidsskriftet PLoS Medicine.

Svekket tenkeevne

Svekkelse av hjernens funksjoner, som svikt i evnen til å tenke, resonnere og planlegge, er det vi frykter mest med å bli gamle.

Flere eldre sitter sammen og spiller hjernetreningsspill med veiledere tilstede. (Foto: University of Sydney)

Kommer det så langt som til demens, blir de mentale evnene våre stadig mer redusert, og vi kan ende opp med å ikke lenger klare å utføre daglige oppgaver.

Flere studier har vist at aktiviteter som holder hjernen i gang, kan bidra til å opprettholde tenkeevnene og redusere risikoen for demens.

Som svar på frykten for demens, har hjernetrening blitt forretningsvirksomhet. Bedrifter prøver å selge inn produkter gjennom å appellere til etterkrigsgenerasjonen som nå nærmer seg pensjonsalderen.

Gruppetrening virker

Den nye studien fra Australia viser at organisert hjernetrening i grupper under oppsyn av en trener, fungerer positivt på en rekke mentale ferdigheter hos friske, eldre voksne.

Dette er et eksempel på oppgaver som de eldre skulle løse, uten å bruke for mye tid. (Foto: Universitetet i Sydney)

Opplæring én til tre ganger i uken var effektivt, men mer trening enn dette hadde liten virkning, ifølge forskerne bak studien.

Derimot hadde selvstyrt hjernetrening hjemme ingen effekt på de mentale ferdighetene.

Bortkastede penger

Resultatene sender et viktig budskap til folk i målgruppen for hjernetreningsproduktene, mener førsteamanuensis Michael Valenzuela, som ledet studien.

- Profesjonell hjernetrening med veileder, kan forbedre den mentale hjernefunksjonen hos eldre voksne.

- Men de kommersielle produkter som er laget for individuell trening til hjemmebruk, fungerer derimot ikke. Det finnes bedre måter å bruke tid og penger på, sier Valenzuela i en pressemelding.

Finn den raden som ikke stemmer! Dette er eksempel på en oppgave som kan ha gunstig effekt på eldres hjerner. (Foto: Sydney)

Han mener studien øker kunnskapen om hva som er god forebyggende behandling mot svekkelse av hjernen.

Fysisk trening hjelper

Også fysisk trening virker bra mot svekkelse av hjernefunksjonene. Men ikke for mye av det gode. Virkningen avtar hvis treningen blir for hyppig, ifølge de australske forskerne.

- Når det gjelder anstrengende fysisk aktivitet, anbefaler vi minst en hviledag mellom treningsøktene, sier Valenzuela.

Han advarer mot troen på vidunderkurer:

- Vår studie viser bare moderate effekter av hjernetrening. Men vi vet fortsatt ikke om denne type aktivitet kan forhindre eller forsinke demens, sier han, og legger til at det er stort behov for mer forskning på området.

Kilde:

Amit Lampit, Michael Valenzuela m.fl.: Computerized Cognitive Training in Cognitively Healthy Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Effect Modifiers. Plos Medicine, november 2014

Powered by Labrador CMS