Tirsdag ble de foreløpige resultatene fra WHOs fire uker lange opphold i Kina presentert på en pressekonferanse i Wuhan.

WHO: Ekstremt usannsynlig at koronaviruset kom fra et laboratorium

Ekspertene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har ikke funnet opphavet til viruset i Wuhan. Men de sier det er «ekstremt usannsynlig» at det oppsto i en lab.

– Hypotesen om at det var en hendelse på et laboratorium er en ekstremt usannsynlig forklaring på hvordan viruset fant veien til befolkningen, sier danske Peter Ben Embarek, som leder WHOs ekspertgruppe i Wuhan i Kina.

– Dette er derfor ikke en hypotese vi vil anbefale videre studier av, sa han da de tirsdag presenterte sine foreløpige undersøkelser på en pressekonferanse i Wuhan.

WHOs ekspertgruppe har gjort seg ferdig med sine undersøkelser i Kina. De har tilbrakt de siste fire ukene der i et forsøk på å finne koronavirusets opphav.

De har blant annet besøkt sjømatmarkedet som tidlig ble utpekt som stedet der utbruddet begynte. De har også vært på laboratoriet som det har blitt hevdet kan ha vært arnestedet. Gruppen har i tillegg gjennomført en mengde intervjuer.

Ikke funnet kilden

Ekspertgruppens leder Embarek sier at de ikke har klart å spore opp den nøyaktige kilden til viruset.

De har imidlertid funnet beviser for flere utbrudd i cirka samme periode som utbruddet i sjømatmarkedet i Wuhan. Det kan dermed ikke utelukkes at det var andre utbrudd av covid-19 i andre kinesiske regioner før Wuhan, ifølge ekspertene.

Men de har altså ikke funnet bevis for noen utbrudd i forkant av desember 2019, som regnes som måneden hvor viruset først ble påvist.

WHOs hypotese er fremdeles at pandemien startet hos én person på Wuhan-markedet, som så smittet andre der.

Det antas at viruset spredte seg fra flaggermus eller skjelldyr. Flaggermus anses imidlertid som mindre sannsynlig, ifølge Embarek, som sier at gruppen derfor har forsøkt å se hvilke andre dyrearter som kan ha båret viruset.

Tidslinje for de aller første tilfellene

Wuhan-markedets nøyaktige rolle i virusets opphav forblir uklar inntil videre, fastslår ekspertene. Men de har klart å danne seg en oversikt over de første kjente tilfellene.

– Det vi har sett, er at det var en typisk start på et gryende utbrudd, hvor det startet med et par sporadiske tilfeller tidlig i desember. Så utviklet det seg til mindre utbrudd, hvor sykdommen startet å spre seg i såkalte «klynger». Det er det som skjedde her i markedet i Wuhan, sa Embarek.

– Vi vet at viruset spredte seg blant folk som jobbet der og var innom der i løpet av desember. Men hvordan det først ble introdusert og så spredt videre er fremdeles ukjent, sa han.

De har utarbeidet en tidslinje for de aller tidligste tilfellene knyttet til Wuhan-markedet, forklarte han.

– Men det er ikke hele historien, vi vet at det også var utbrudd blant folk som ikke var knyttet til markedet, sa Embarek.

Fikk først ikke slippe inn i Kina

Kina har støttet WHOs Wuhan-undersøkelser, forklarte professor Liang Wannian fra helsekommisjonen under pressekonferansen.

Uttalelsen står i kontrast til at kinesiske myndigheter først ikke ga tillatelse til at ekspertene kunne få komme inn i landet.

Kinesiske myndigheter har tidligere lansert en teori om at viruset kan ha kommet fra importert frossen sjømat. Denne påstanden er imidlertid blitt avvist av en lang rekke internasjonale eksperter. Kina har blitt kritisert for å ha prøvd å spille ned utbruddet innledningsvis og dekke over omfanget.

Powered by Labrador CMS