Genetikk motbeviser utsetting av ulv

Genetisk forskning på ulv ser ut til å motbevise stadig gjentatte påstander om at ulv fra svenske dyreparker er opprinnelsen til dagens ulvebestand i Norge og Sverige.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette går fram av et brev som professor Hans Ellegren ved universitetet i Uppsala har skrevet til Direktoratet for naturforvaltning (DN). I brevet gjør han rede for genetisk forskning som er foretatt både på ulv i de svenske dyreparkene og dyr i den ville skandinaviske ulvebestanden.

Konklusjonen er at den genetiske forskningen ikke gir noen indikasjoner som støtter hypotesen om at den ville skandinaviske ulvebestanden skulle stamme fra dyr som er utsatt fra svenske dyreparker.

Finsk opphav

Forskningen tyder derimot på at de ulvene som i dag finnes i Norge og Sverige, stammer fra østlige ulvebestander i Finland, eller fra Russland.

- For en rekke genetiske markører fant vi flere varianter i den ville stammen som ikke ble gjenfunnet blant dyrene i dyreparkene. Dette er ikke forenlig med opprinnelse fra dyreparkspopulasjonen, skriver professor Ellegren.

Han opplyser også at ifølge stamboken over svenske “djurparksvargar”, stammer disse ulvene fra to søskenpar som ble fanget i nordre Sverige og Finland rundt 1960. Dagens ville ulvestamme ble etablert rundt 1980. En analyse av såkalte mikrosatellittmarkører viser at alle ville skandinaviske ulver i dagens stamme havnet på én slektskapsgren, mens alle undersøkte ulver i dyreparkene havnet på en annen slektskapsgren, opplyser Ellegren.

TV 2

Bakgrunnen for disse opplysningene er en henvendelse til Hans Ellegren fra DN. Etter et program i TV 2 tidligere i høst fikk DN i oppdrag av Miljøverndepartementet å undersøke påstander som ble satt fram i programmet om utsetting av ulv.

Seksjonssjef Terje Bø i DN sier til NTB at mesteparten av opplysningene i Ellegrens brev er kjent for direktoratet fra før.

DN har bedt om opplysninger også fra det svenske Naturvårdsverket, og venter på et svar derfra før det blir gitt tilbakemelding til Miljøverndepartementet.

(NTB)

Powered by Labrador CMS