Den afrikanske elefanten er sårbar blant annet fordi den blir jaktet på. Krypskyttere dreper den for å bruke støttennene til produkter av elfenben. (Foto: Karel Prinsloo/AP/NTB scanpix)

Spiser vi opp de store dyrene i verden?

Den fremste trusselen mot de største dyrene er at mennesker fanger og dreper dem, ikke ødelagt natur, ifølge en ny studie.

Sju av ti store dyrearter mister medlemmer og seks av ti er utrydningstruet, viser en internasjonal studie av 292 arter som står på den globale rødlista over truede arter.

Det gjelder blant annet elefanter, haier, somalistruts og en sjelden salamander.

Hva truer dem mest? Oss mennesker.

Men trolig ikke først og fremst fordi vi ødelegger leveområdene deres og gjør det vanskeligere for dem å overleve.

Forskerne ble selv overrasket over svaret: Det er fordi vi aktivt dreper dem.

«Superrovdyrene», som forskerne kaller mennesker, er svært gode til å fange dyr som er mye større enn oss. Noen ganger skjer det med vilje, andre ganger som bifangst i feller og tråler.

Som oftest er det for å spise dem eller eggene deres. Ellers bruker vi kroppsdeler som skinn, horn og organer til medisin eller pynt. Det viser oversikten over 162 av artene.

Kilde: William J. Ripple mfl. 2019

Tung bør

Forskerne tok utgangspunkt i kjente trusler som rødlista lister opp for hver art.

«Resultatene våre antyder at vi er i ferd med å spise verdens megafauna til utryddelse», skriver forskerne i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Conservation Letters.

De store dyrene kalles ofte megafauna. I denne studien betyr det pattedyr og fisk som veier mer enn 100 kilo og fugler, reptiler og amfibier tyngre enn 40 kilo.

Forskerne har definert dem som store etter hva som er vanlig vekt i deres gruppe, for eksempel blant pattedyr. Det betyr at flere dyr havner i kategorien enn om de setter samme vektgrense for alle dyr.

De har ikke undersøkt alle artene, blant annet fordi de mangler informasjon om en del av dem.

Kilde: William J. Ripple mfl. 2019

– Ikke slutt å spise dyr

Sammen med andre farer som ødeleggelse av naturområder, fremmede arter, forurensning og klimaendringer betyr dette at vi kan være i ferd med å stå for den sjette masseutryddelsen i jordas historie.

Det vil i så fall ikke være første gang i historien at mennesker har utryddet megafauna.

Hver nordmann spiser i snitt 1300 dyr i løpet av livet, skrev Aftenposten i 2015.

Kjøttindustrien blir imidlertid frikjent i den nye studien. Den leder ikke til utryddelse. Det gjør heller ikke lovlig jakt.

Funnene bidrar med nok et eksempel til den urovekkende fortellingen om utryddelse av de store dyrene, mener økolog Erle Ellis, som ikke har vært med på denne forskningen.

– Jeg vil være kritisk til å si «slutt å spise dyr», sier forskeren ved amerikanske University of Maryland til den britiske avisa The Guardian.

Ulovlig jakt er et problem, men flere arter som blir jaktet på, klarer seg fint, påpeker han.

Ellis synes for øvrig at mindre arter som ikke tilhører megafaunaen fortjener mer oppmerksomhet. De er også viktige å ta vare på.

Kilde: William J. Ripple mfl. 2019

Verst på land

Ni store arter ble utryddet mellom 1760 og 2012, ifølge rødlista.

Det står dårligere til med de store dyrene enn resten av dyrene på lista, forteller forskerne.

De er særlig sårbare for jakt blant annet fordi de ofte lever lenger enn små arter.

Blant de store dyrene som forskerne har nok informasjon om, er 59 prosent truet og 70 prosent mister medlemmer av sin art. Mot «bare» 21 og 46 prosent for alle artene på rødlista sett under ett.

Verst er det på land. I havet klarer de store dyrene seg litt bedre. Bortsett fra haier og skater, som i snitt er mer truet enn andre store sjødyr.

Den kinesiske kjempesalamanderen er kritisk truet. Likevel er den her til salgs i en restaurant i Kina. (Foto: Micromesistius/Wikimedia Commons. Lisens CC 3.0)

Ødelegger leveområder

Organisasjonen Verdens naturfond (WWF) meldte nylig at to av tre villdyr står i fare for å dø ut i løpet av de neste to årene.

Siden 1970 har vi mistet 60 prosent av virveldyrene – altså pattedyr, fugler, fisk, krypdyr og amfibier. Men det er to av tre dyr som dør, ikke to av tre arter, minner biolog Erik Tunstad om i en kommentar på forskning.no.

WWF-rapporten viser at ødeleggelse eller forminskning av leveområder truer dyr av alle størrelser mest.

Den nye studien tyder altså på at mennesker som dreper dyrene på en mer direkte måte, er den største trusselen for de store dyrene. Men flere farer lurer samtidig, fra fremmede arter til ødeleggelse av områdene der de bor.

Hva kan vi gjøre bedre?

Når store dyr forsvinner, kan det forstyrre økosystemet de er del av. Mange arter i næringskjeden blir påvirket av deres nærvær.

Hva kan vi gjøre for å snu utviklingen? «Enhver suksessfull bevaringsstrategi må vurdere å minimere direkte dreping av megafauna», skriver forskerne.

De anbefaler å satse på internasjonale avtaler og viser til at den felles innsatsen for regulering av hvalfangst gjennom Den internasjonale hvalfangstkommisjonen har hjulpet flere truede hvalarter.

Referanse:

William J. Ripple mfl: Are we eating the world's megafauna to extinction? Conservation Letters, 6. februar 2019. Doi: 10.1111/conl.12627.

Powered by Labrador CMS