Dette er Sunland-baobab, det største baobab-treet i Afrika. Den begynte å kollapse i 2016, og var nesten helt klappet sammen i 2017. Du kan se hvordan det gikk i bildet nede i saken.  (Foto: A. Patrut)
Dette er Sunland-baobab, det største baobab-treet i Afrika. Den begynte å kollapse i 2016, og var nesten helt klappet sammen i 2017. Du kan se hvordan det gikk i bildet nede i saken. (Foto: A. Patrut)

De eldgamle baobab-trærne kollapser, men forskerne skjønner ikke hvorfor

De afrikanske baobabene er tusenvis av år gamle. Nå faller de sammen.

En baobab ligner ikke noe annet tre i verden. De kan bli ekstremt gamle, og noen av de eldste trærne kan være over 2000 år gamle.

Det finnes bare ni forskjellige arter, og de fleste kommer fra Afrika og Madagaskar. Den afrikanske baobaben består av flere stammer som vokser ut fra en sentral stamme, men de eldste stammene hos noen av de eldste trærne har begynt å klappe sammen.

Fenomenet er beskrevet i en ny artikkel i tidsskriftet Nature plants, og forskerne har ingen god forklaring på hvorfor det skjer.

Mange i løpet av kort tid

Ifølge studien er det snakk om nesten alle de største og eldste baobab-trærne i Afrika. Alle disse trærne er eldre enn 900 år, og flere har kollapset i større eller mindre grad i løpet av de siste 10 årene.

Åtte av de 13 eldste trærne, og fem av de seks største trærne har helt eller delvis kollapset.

Et av disse trærne kalles Sunland baobab og sto i Sør-Afrika. Treet var naturlig nok en turistattraksjon, men i løpet av kort tid i 2016-2017 kollapset og brakk hele treet sammen.  Lokalavisa Letaba Herald har intervjuet eierne av treet etter at det begynte å falle sammen i 2016.

Sunland-baobaben etter kollapsen. (Foto: A. Patrut)
Sunland-baobaben etter kollapsen. (Foto: A. Patrut)

Hulrom

Forskerne har også kartlagt store hulrom inne i trærne, som danner seg etter hvert som de blir eldre. Sunland-treets kollaps blir satt i sammenheng med disse store hulrommene av avisa Letaba Herald.

Forskerne bak den nye artikkelen har undersøkt mange forskjellige baobab-trær, og de mener at baobabenes plutselige død kanskje må sees i sammenheng med klima-effekter.

Spesielt sørlige områder i Afrika har vært gjennom en lang tørkeperiode, noe som har skapt store problemer med drikkevannsforsyningen til millionbyen Cape Town, som du kan lese mer om i denne saken.

Dette er Chapman-baobaben, før den klappet sammen i 2016. Den var rundt 1400 år gammel. (Foto: A. Patrut)
Dette er Chapman-baobaben, før den klappet sammen i 2016. Den var rundt 1400 år gammel. (Foto: A. Patrut)

Klima

Denne studien har ikke sett på hvorfor trærne dør, men forskerne har noen hypoteser.

Adrian Patrut, som er professor i kjemi ved Babes-Bolayai-universitetet i Romania har ledet arbeidet med baobab-forskningen.

Økende temperaturer på grunn av klimaendringer i sammenheng med tørkeperioder er kanskje en av årsakene til at disse trærne knekker sammen, skriver han i en epost til forskning.no.

– Sørlige Afrika er en av de regionene som går gjennom hurtig temperatur-økning, og det er nesten umulig at så mange store trær over så store avstander kollapser i samme tidsrom på grunn av sammentreff, sier Patrut.

Det er heller ingen andre, åpenbare forklaringer. 

– Det er ingen tegn til sykdommer i de døde trærne, sier Patrut.

Selv om noen av de gamle trærne er helt døde, er det forskjeller mellom dem. Det 1700 år gamle Holboom-treet i Namibia kollapset delvis i 2012, da noen stammer datt ned.

– Kollapsen startet i 2012, men noen stammer kan overleve i mange år.

Chapman-treet etter kollapsen. (Foto: A. Patrut)
Chapman-treet etter kollapsen. (Foto: A. Patrut)

Referanser:

Patrut mfl: The demise of the largest and oldest African baobabs. Nature Plants, 2018. DOI: 10.1038/s41477-018-0170-5. Sammendrag

Powered by Labrador CMS