Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Klippeblåvinge (Scolitantides orion) er en av våre mest sjeldne og truede dagsommerfugler.
Klippeblåvinge (Scolitantides orion) er en av våre mest sjeldne og truede dagsommerfugler.

Har du sett sommerfuglen klippeblåvinge?

I så fall er du heldig. Forskerne har saumfart land og strand på leting etter den sjeldne sommerfuglen. I fjor fant de et rekordlavt antall klippeblåvinger.

Forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har siden 2008 fulgt utbredelsen av klippeblåvinge ved å telle egg og larver av arten på vertsplanten smørbukk.

En ny rapport som oppsummerer funnene fra 2020, er nedslående lesning.

– Vi har kartlagt klippeblåvinge i over et tiår. En stund så det ut til at bestanden var i økning, men 2020 ble et bunnår. Aldri tidligere har vi funnet så få egg og larver, sier prosjektleder Anders Endrestøl.

Holder stand i Halden

Tidligere fantes arten på et tjuetalls steder langs kysten fra Halden til Arendal. Til tross for stor søkeinnsats på historiske lokaliteter, er den ikke funnet i andre kommuner enn Halden etter 2012.

Her er den til gjengjeld funnet i en stadig større del av kommunen, og sist i Sponvika, hvor arten later til å holde stand.

– Et lyspunkt er at vi har funnet nye ytterpunkter for populasjonen i Sponvika som tyder på at arten kan finnes over et større område enn det vi tidligere har antatt og påvist, sier Endrestøl.

Ifølge Endrestøl kan klimatiske variasjoner være noe av forklaringen på de rekordlave funnene. Lave temperaturer påvirker de voksne sommerfuglenes aktivitetsnivå og kalde somrer gir dermed færre egg.

Han mener det vil være nyttig å fortsette tidsserien, som betyr målinger og registreringer ved bestemte tidsintervaller. Forskingsmetoden kan avklare hvorvidt den negative trenden fra 2020 fortsetter også i år.

Klippeblåvinge legger egg på vertsplanten smørbukk. Fra juni kan man se larver som spiser på smørbukk. På høsten forpupper sommerfuglen seg og den overvintrer som puppe.
Klippeblåvinge legger egg på vertsplanten smørbukk. Fra juni kan man se larver som spiser på smørbukk. På høsten forpupper sommerfuglen seg og den overvintrer som puppe.

Sett klippeblåvinge?

Vi har 16 arter blåvinger i Norge som alle har artsspesifikke mønstre på undersiden av vingene. Forskerne tar gjerne imot informasjon om funn. For å registrere voksne sommerfugler bør du derfor ta bilde av vingeundersiden.

Del gjerne funn av klippeblåvinge fra Arendal- til Kragerøkysten - men se opp for forvekslingsarter.

Forskerne forventer ikke at klippeblåvinge fremdeles er på Sørlandskysten.

– Men man skal aldri si aldri. Det er mange kriker og kroker langs kysten vår, og den kan godt ha gjemt seg unna et sted vi ikke har undersøkt, sier Anders Endrestøl.

Søk langs kysten i sør

For de som vil lete etter en av landets aller mest sjeldne sommerfuglarter, så har forskeren disse rådene:

  • Hvis du vil lete etter klippeblåvinge, så bør du holde deg nær sjøen, innenfor hundremetersbeltet, langs kysten fra Arendal til Kragerø.
  • Arten er knyttet til varme, kystnære områder hvor vi finner både smørbukk og nektarplanter for de voksne individene.
  • Voksne individer flyr i mai og litt ut i juni - lenger ut på sommeren er det andre blåvinger som er på vingene.
  • Egg kan ses på smørbukk til ut i juli.

Funn kan registreres i Artsobservasjoner eller Lepidoptera.no – Sommerfugler i Norge

Klippeblåvinge er en av 16 norske blåvingearter. Alle blåvinger har artsspesifikke mønstre på undersiden av vingene, ofte sorte prikker og oransje flekker eller bånd.
Klippeblåvinge er en av 16 norske blåvingearter. Alle blåvinger har artsspesifikke mønstre på undersiden av vingene, ofte sorte prikker og oransje flekker eller bånd.

Referanse:

Anders Endrestøl mfl.: Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2020. NINA Rapport;198, 2021.

Powered by Labrador CMS