Hør sjiraffens mystiske lyder

Forskere har tatt opp lyden av sjiraffer om natten, og det har gitt ny kunnskap om hvordan de kommuniserer.

Sjiraffer er ikke så snakkesaklige, og mange er nok i tvil om hvilke lyder den egentlig lager.

Forskere fra universitetet i Wien har nå undersøkt sjiraffers kommunikasjon. Det har tatt opp lyder fra sjiraffene om natten i Berlin Tierpark, Wien Zoo og København Zoo. Det skriver Livescience.com.

– Jeg synes det er enormt spennende, sier Bengt Holst, biolog og viseadministrerende direktør for København Zoo.

– Det er jo noen imponerende lyder. Jeg har aldri hørt det før, og jeg har vært her i mange år. Så det var litt av en overraskelse, sier han.

I videoen over kan du høre opptakene av sjiraffenes lyder.

Studien er publisert i tidsskriftet BMC Research Notes.

Har vært et mysterium

Hovedforfatteren for studien, Angela Stoeger, forklarer til Livescience.com at forskerne har visst forbausende lite om sjiraffens lyder. Vi vet at de av og til fnyser og grynter, men om sjiraffene bruker lyder til å kommunisere med, er ifølge Stoeger ukjent.

– Noen har ment at sjiraffens hals er for lang for vokalisering, sier Stoeger.

Det er en myte, ifølge Bengt Holst. Han minner om at forskerne lenge har visst at moren og føllet kommuniserer via små pipelyder. De nye opptakene avslører dypere, brummende og mer langstrakte lyder.

– Når jeg hører lydene og tenker på hvordan sjiraffene ferdes i Afrika, er det ingen tvil for meg om at det er kontaktlyder, sier han.

– Sjiraffer går sammen i flokker, men de er som regel ganske spredt. Det kan godt være 100 meter eller mer mellom dem. Om natten har de behov for å holde sammen, eller i hvert fall vite hvor de andre er.

Mange nye spørsmål

Forskerne har ikke brukt videoopptak. Derfor er det fortsatt uklart hva sjiraffene gjør når de lager lydene. Og derfor er det god grobunn for videre undersøkelser.

– Vi er i gang med noen studier i Sør-Afrika, på vår lille forskningsstasjon. Der skal vi undersøke befolkningsdynamikker. Altså hvordan sjiraffene sprer seg, hvordan de danner flokker, og hvor stabile disse flokkene er, sier Bengt Holst.

– Disse nye undersøkelsene vil helt klart fungere som en input til studiene våre. Det kunne være spennende, ut fra det vi kan se der, å finne ut hvordan dette fungerer om natten. For der har vi jo sjiraffene under virkelige forhold, sier han.

Det er fortsatt ikke planlagt flere undersøkelser av sjiraffenes lyder i København Zoo, men Bengt Holst er åpen for det. Han mener zoologiske hager gir et kontrollert miljø hvor det er opplagt å foreta slike undersøkelser.

Referanser:

Anton Baotic, Florian Sicks og Angela S. Stoeger: Nocturnal “humming” vocalizations: adding a piece to the puzzle of giraffe vocal communication. BMC Research Notes, 2015. doi:10.1186/s13104-015-1394-3. 

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS