Målekampanjen rundt om i Norge varer til 15. mai. Her viser forsker Núria Castell fjerdeklassingen Elin Bakkerud Depuis på Årvoll skole i Oslo hvordan hun gjør luftmåleren klar til bruk. (Foto: Nilu)

Skoleelever samler inn svevestøv til forskere

Nå kan også du gjøre en innsats for forskning på svevestøv der du bor. Bare spør luftforskerne etter måleutstyr.

Vil du være med og forske på lufta der du bor? spør forskere fra NILU – Norsk institutt for luftforskning.

De inviterer nå skoleelever og alle andre interesserte til å måle svevestøv i sitt nabolag, ved hjelp av enkle og rimelige målemetoder.

Lufta er for alle er et skoleprosjekt om luftforurensning som instituttet har utviklet med støtte fra Astma- og allergiforbundet, Oslo kommune og Extrastiftelsen.

– Grunnen til at vi har valgt å kjøre prosjektet i perioden 15. mars til 15. mai er fordi dette er høysesong for svevestøvforurensning i norske byer, forteller forsker og prosjektleder Núria Castell.

Prosjektet er også en del av Miljøhovedstadsåret 2019, og har skoleklasser i fjerde trinn som hovedmålgruppe. Men Castell understreker at alle som vil er velkommen til å delta, og du kan bo hvor som helst i landet.

NILU bruker allerede stasjonære målestasjoner til å overvåke luftkvaliteten i Oslo og en rekke andre byer. Men denne målekampanjen kan bidra til at forskerne får data om svevestøv fra mange flere steder, og dermed i mye større detalj.

Det er nyttig når forskerne og politikerne skal finne ut hva de kan gjøre, og hvor, for å sikre bedre luftkvalitet.

– Alle som vil er velkommen til å delta, og du kan bo hvor som helst i landet, sier forsker Núria Castell.

Hvordan måler du svevestøvet?

Målingene skal gjøres med veldig enkle midler. Det meste av det du trenger kan du finne og skrive ut på nettsiden til prosjektet.

– De som ønsker å delta skriver ut luftmålerne på ark, og limer arket på papp fra for eksempel en melkekartong. I tillegg trenger du vaselin og noe å henge opp luftmålerne med, forklarer Castell.

Vaselinet smører du på firkanten på luftmåleren, og når svevestøvet fyker forbi fester det seg i vaselinet. Etter en uke henter du inn luftmålerne, og sammenlikner mengden støv på måleren med en egen støvskala som også finnes på nettsiden.

Metoden høres kanskje enkel ut, men Castell forsikrer at det fungerer. Hun har testet luftmålerne ved å henge dem opp ved siden av de stasjonære målestasjonene, og resultatene sammenfalt godt.

Enkel metode: Et ark med vaselin fanger opp svevestøv. (Foto: Ingunn Trones, NILU)

Interaktivt kart over luftkvalitet

Arket med luftmåler på skal henge ute i en uke før det blir hentet inn. Resultatene registrerer deltakeren på et interaktivt luftkvalitetskart.

Jo flere som er med på målekampanjen, jo bedre blir luftkvalitetskartet, og jo mer får luftforskerne vite om svevestøvet i lufta i løpet av disse ukene.

– I tillegg til selve målingen har vi lagt opp til at elevene og andre som er med skal lære om hva luftforurensning er og hvor den kommer fra, sier Núria Castell.

– På nettsiden får de også vite litt om hvordan luftforurensning påvirker helsen vår og hva vi som enkeltpersoner kan bidra med for å gjøre lufta vår renere og bedre å puste i, sier forskeren, som håper mange blir med på luftmålingen.

Mye svevestøv om våren

Når snøen smelter på veiene frigjøres støv fra slitasje på vei, dekk og bremser, pluss singel og strøsand. På luftkvalitet.info kan du følge med på oppdatert informasjon om luftkvaliteten i flere norske byer.

Prosjektet Lufta er for alle har en egen nettside for de som i vår vil hjelpe forskerne med å måle svevestøv: luftaforalle.nilu.no

Powered by Labrador CMS