Det var tydelig forskjell på hjernene til museunger med og uten Zika-infeksjon i den kinesiske studien. Til venstre ser du hjerner fra friske musebabyer. Til høyre er hjernene fra de smittede ungene. (Foto: Li, Xu, Ye, and Hong et al./Cell Stem Cell 2016)

To studier viser at zika-viruset krymper hjernen

Det har manglet direkte forskningsresultater. Nå viser forsøk at infeksjon med zika-viruset ga musunger tegn på mikrocefali.

Det er mye som tyder på at det myggoverførte zika-viruset kan gi misdannelser på foster.

For det første skjedde det et utbrudd av zika-infeksjoner samtidig med en enorm økning i tilfeller av mikrocefali hos nyfødte.

I områdene der zika-feberen hadde rast rapporterte brasilianske helsemyndigheter om en 20-dobling av barn født med den karakteristiske forminskede hjernen.

Prøver har også påvist viruset både i fostervannet, i morkaken til infiserte nybakte mødre og i blodet til syke spedbarn. Dette tyder på at viruset kan overføres fra mor til barn før fødselen, noe som igjen støtter hypotesen om at zika-infeksjon hos mora kan gi mikrocefali hos barnet.

Men hittil har forskerne manglet direkte beviser.

Denne uka kommer det imidlertid resultatene fra to ulike forskningsprosjekter, som har forsøkt å finne slike beviser.

Fant tegn til mikrocefali

De to ulike forskergruppene har studert mus med zika-smitte.

Fernanda R. Cugola og en stor gruppe brasilianske og amerikanske forskere smittet gravide mus med den brasilianske varianten av zika-viruset. De nyfødte ungene ble så undersøkt.

Gentester viste at babymusene hadde virus i flere deler av kroppen, og spesielt mye i hjernen. De små ungene bar tydelige tegn på hemmet utvikling i fosterlivet.

Hjernene hadde også en type misdannelser som er forbundet med mikrocefali.

Forstyrret utviklinga i hjerneceller

Den andre studien kom fra et kinesisk forskerteam. De hadde testet en asiatisk utgave av zika-viruset. Cui Li og kollegaene sprøytet viruset rett inn i hjernen på musefoster mens de var i moras mage.

Resultatene viste at de nyfødte musene hadde unormalt liten hjerne. Og jo mer virus som infiserte dem, jo mindre var hjernen.

Begge forskerteamene så også at viruset så ut til virke ved å forstyrre utviklinga til en viss type nerveceller i hjernen.

Alt i alt konkluderer forskerne med at zika-infeksjon ser ut til å være direkte koblet til mikrocefali.

I hvert fall hos mus.

Det er imidlertid viktig å huske at mus ikke er mennesker. Og at det å få sprøytet virus inn i hjernen - slik musefostrene fikk i den kinesiske studien - ikke er det samme som at mammaen er smittet. Vi trenger altså fortsatt mer forskning for å forstå mer av hvilke mekanismer som er i sving, og om de samme virkningene rammer oss mennesker.

Referanser:

Fernanda R. Cugola m. fl., The Brazilian Zika virus strain causes birth defects in experimental models, Nature, mai 2016. Sammendrag.

C. Li, D. Xu, Q. Ye, L. Shi, C. Qin, Z. Xu, Zika Virus Disrupts Neural Progenitor Development and Leads to Microcephaly in Mice, Cell Stem Cell, mai 2016. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS